Kurier Wolski Informator Dzielnicy Wola

Kurier Wolski 196

Kurier Wolski pisze o wydarzeniach na Woli. Naszym celem jest informowanie o bieżących działaniach samorządu lokalnego – urzędu dzielnicy, radnych oraz ośrodków kultury i sportu na Woli. To tematy i sprawy ważne dla mieszkańców.

W Kurierze Wolskim piszemy o inwestycjach, zmianach w komunikacji miejskiej, bezpieczeństwie,  ekologii, o miejskiej ofercie sportowej i kulturalnej czy o życiu wolskiej wspólnoty – inicjatywach sąsiedzkich i budżecie obywatelskim.

W informatorze Woli przeczytasz o ciekawych miejscach i imprezach kulturalnych, które warto odwiedzić. Dowiesz się, gdzie i jak skorzystać z miejskich usług, na przykład – z nieodpłatnych zajęć sportowych, porad prawnych czy pomocy w opiece seniorów.

Dużo miejsca poświęcamy ciekawym ludziom z Woli oraz historii naszej dzielnicy.

Informator można dostać na terenie Woli m.in. w sklepach, domach seniorów, filiach Biblioteki Publicznej, w ośrodkach kultury czy sportu. Dzięki papierowej formie, trafia do miejsc ważnych dla mieszkanek i mieszkańców.

Co ważne – nie zamieszczamy tu reklam

W numerze

Kurier Wolski 196/497 (pobierz plik, aby przeczytać gazetę dostępną cyfrowo):

Mniej betonu, więcej zieleni

Kilka wolskich podwórek zostało ostatnio rozbetonowanych, a na jednym ciągle trwają prace. Usunięty beton został zastąpiony przez uporządkowaną zieleń, a dzielnica już planuje podobne działania w przyszłym roku.

Zabytki w remoncie

Budynek Kolonii Wawelberga i cerkiew św. Jana Klimaka przejdą kolejne prace konserwatorskie. Dotacje na remonty warszawskiego dziedzictwa kulturowego przyznano w ramach programu „Mazowsze dla zabytków”.

Historia jednego zdjęcia

Wrzesień 1962 roku – otwarcie nowej „tysiąclatki” przy ulicy Grabowskiej 1. Była to jedna z pierwszych w Warszawie szkół typu pawilonowego. Miała pomieścić dzieci z przepełnionego budynku przy ulicy Bema.

Muzeum Ziemi PAN

Każdy muzealny okaz jest nośnikiem swojej własnej opowieści. Podobnie jak w sztuce, tak w geologii, wiele zależy od intencji tego, kto patrzy – mówi Anna Piontek, dyrektorka Muzeum Ziemi PAN w Warszawie.

Niech osoby potrzebujące nie pozostaną bez wsparcia

Sezon jesienno-zimowy to czas trudny dla osób starszych, przewlekle chorych, ubogich i w kryzysie bezdomności. Ośrodek Pomocy Społecznej na Woli apeluje, by pamiętać o potrzebujących.

Archiwum

(pobierz plik, aby przeczytać gazetę dostępną cyfrowo):

(otwiera się w nowej karci(otwiera się w nowej karcie)otwiera się w nowej karcie(otwiera się w nowej karctwiera się w nowej karcie)otwiera się w nowe

Kontakt

Kurier Wolski – bezpłatny miesięcznik informacyjny dzielnicy

Redaktorzy prowadzący: Joanna Rutkowska, Mateusz Witczyński.
Redakcja: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej, ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa
tel. 22 443 56 16,  e-mail: kurierwolski@um.warszawa.pl
Skład, łamanie, korekta i druk: Instytut Analiz Gospodarczych Sp. Z o.o.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.

Załączniki:

Gdzie znjadziesz Kurier Wolski

1.

Urząd Dzielnicy Wola Solidarności 90 

2.

Urząd Dzielnicy Wola Żelazna 99

3.

Sklep WSS Społem Pereca 13/9

4.

Sklep WSS Społem Żelazna 83/85

5.

Sklep WSS Społem Wolska 94

6.

Sklep WSS Społem Górczewska 80

7.

Sklep WSS Społem Solidarności 104

8.

Sklep WSS Społem Miedziana 1

9.

Sklep WSS Społem Bema 72

10.

Sklep WSS Społem Okopowa 24

11.

Sklep WSS Społem Esperanto 12

12.

Muzeum Powstania Warszawskiego Grzybowska 79

13.

Stacja Muzeum Towarowa 3

14.

Muzeum Woli Srebrna 12

15.

Apteka Dr Max Zegadłowicza 1

16.

Parafia św. Augustyna Nowolipki 18 

17.

Parafia Miłosierdzia Bożego i Św. Faustyny  Żytnia 1 

18.

Ośrodek Nowolipie. Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Nowolipie 25B 

19.

Dom dla Powstańców  Nowolipie 22 

20.

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów „Pod Jaworami” Zawiszy 5

21.

Wola Park Górczewska 124

22.

Współdzielnik w Wola Park Górczewska 124

23.

Biblioteka Publiczna Dzielnicy Wola - siedziba główna Solidarności 90

24.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 Bielskiego 3

25.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 11 Ciołka 20

26.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 14 Młynarska 35a

27.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 80 Redutowa 48

28.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 91  Chłodna 11 

29.

Placówka Biblioteczna "Odolanka" Ordona 12F

30.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 106 Twarda 64

31.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 10 Wolska 75

32.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 73 Żytnia 64

33.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 13 Staszica 5a

34.

Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - Poliglotka Nowolipie 20

35.

Wolskie Centrum Kultury Działdowska 6

36.

Wolskie Centrum Kultury Obozowa 85

37.

Wolskie Centrum Kultury Młynarska 35A

38.

Wolskie Centrum Kultury Górczewska 15

39.

Centrum Edukacji Historycznej WCK Wolska 46/48

40.

Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej Brożka 1a

41.

Pływalnia Nowa Fala Garbińskiego 1

42.

Pływalnia Foka Esperanto 5

43.

Pływalnia Delfin Kasprzaka 1/3

44.

Hala Sportowa Koło Obozowa 60

45.

Hala Sportowa Reduta Redutowa 37

46.

Basen Miejskiego Ośrodka Sportowego Grzybowska 35A

47.

MAL Piaskowa 7 Piaskowa 7

48.

MAL Kotłownia Olbrachta 9

49.

Klubokawiania Jaś&Małgosia Jana Pawła II 57 

50.

Spółdzielnia Socjalna WOLA  Smocza 3 

51.

Centrum ATTIS Górczewska 89

52.

Ośrodek Pomocy Społecznej  Bema 91

53.

ZGN Ogrodowa 28/30

54.

ZGN Ciołka 33

55.

ZGN Wawelberga 15

56.

ZGN Nowolipki 16

57.

ZGN Bema 70

Sprawdź lokalizację na mapie