Komunikaty i ogłoszenia

Wyróżnione wydarzenia

  • Projekt e-akta – informacje dla firm zewnętrznych, np. biur rachunkowych, które obsługują płatników składek

    Zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych Od stycznia 2019 r. zmienią się niektóre dokumenty ubezpieczeniowe, a także pojawią się nowe. Płatnik składek będzie przekazywać dodatkowy raport w zestawie dokumentów rozliczeniowych za dany okres rozliczeniowy. ZUS RPA – imienny raport miesięczny o przychodach i wykonywaniu pracy nauczycielskiej. Płatnik będzie go przekazywać w zestawie dokumentów. Raport będzie zawierał następujące informacje: ·        kwota przychodu wypłaconego w danym ...

  • Powołanie komisji konkursowej dot. zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2019

    W dniu 8 stycznia 2019 Zarząd Dzielnicy Wola podjął Uchwałę Nr 185/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2019 roku. W załączeniu treść Uchwały Nr 185/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.

  • Ogłoszenia w Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń

    Od 11 kwietnia 2019 r. ogłoszenia Urzędu m.st. Warszawy są publikowane w Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń. Zrezygnowaliśmy z papierowej wersji komunikatów wywieszanych w gablotach. Wszystkie informacje są od tej pory dostępne na dotykowych monitorach w 20 lokalizacjach (lista adresów poniżej) oraz na stronie www.eto.um.warszawa.pl. Dzięki Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń mają Państwo całodobowy dostęp do informacji publikowanych przez dzielnice i biura Urzędu. Komunikaty można...