Komunikaty i ogłoszenia

Wyróżnione wydarzenia

 • Zaproszenie do złożenia oferty na realizację Jadłodzielni

  Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, dostosowanie lokalu i wyposażenie „Jadłodzielni Plus na Smoczej” oraz jej prowadzenie. Jadłodzielnia będzie miejscem nieodpłatnego przekazywania i odbierania żywności, ubrań, zabawek, książek i czasopism przez mieszkańców. Każdy będzie mógł z niej skorzystać. Zaproszenie do złożenia ofertywraz z formularzem...

 • Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę oraz montaż defibrylatorów

  Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia: Dostawa oraz montaż 4 defibrylatorów wewnętrznych zamontowanych w miejscach użyteczności publicznej wraz z promocją oraz przeprowadzenie 4 szkoleń z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

 • zaproszenie do złożenia oferty na realizację warsztatów dla rodziców małych dzieci

  Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia: Organizacja, promocja i przeprowadzenie serii warsztatów dla rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 lat dotyczących tematyki  bezpieczeństwa dzieci i zapobiegania wypadkom. szczegóły na temat zaproszenia w załączniku: 

 • Projekt e-akta – informacje dla firm zewnętrznych, np. biur rachunkowych, które obsługują płatników składek

  Zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych Od stycznia 2019 r. zmienią się niektóre dokumenty ubezpieczeniowe, a także pojawią się nowe. Płatnik składek będzie przekazywać dodatkowy raport w zestawie dokumentów rozliczeniowych za dany okres rozliczeniowy. ZUS RPA – imienny raport miesięczny o przychodach i wykonywaniu pracy nauczycielskiej. Płatnik będzie go przekazywać w zestawie dokumentów. Raport będzie zawierał następujące informacje: ·        kwota przychodu wypłaconego w danym ...

 • Powołanie komisji konkursowej dot. zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2019

  W dniu 8 stycznia 2019 Zarząd Dzielnicy Wola podjął Uchwałę Nr 185/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2019 roku. W załączeniu treść Uchwały Nr 185/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.

 • Ogłoszenia w Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń

  Od 11 kwietnia 2019 r. ogłoszenia Urzędu m.st. Warszawy są publikowane w Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń. Zrezygnowaliśmy z papierowej wersji komunikatów wywieszanych w gablotach. Wszystkie informacje są od tej pory dostępne na dotykowych monitorach w 20 lokalizacjach (lista adresów poniżej) oraz na stronie www.eto.um.warszawa.pl. Dzięki Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń mają Państwo całodobowy dostęp do informacji publikowanych przez dzielnice i biura Urzędu. Komunikaty można...