Komunikaty i ogłoszenia

Wyróżnione wydarzenia

 • Obwieszczenie o wydaniu dec. nr 1/WOL/CP/2024 - ul. Jana Kazimierza

  Warszawa, 22 kwietnia 2024 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.5.2024.KJE OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572.), zw. dalej „kpa” oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 2,...

 • Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - uzgodnienie projektu dec. CP - budowa szkoły podstawowej - ul. S. Worcella 1

  Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - uzgodnienie projektu dec. CP - budowa szkoły podstawowej - ul. S. Worcella 1 Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Ten dokument powstał poza Urzędem m.st. Warszawy, dlatego nie odpowiadamy za jego dostępność. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści, prosimy o telefon pod numer 22 443 57 77 lub 19115 lub e-mail na adres wola.wab@um.warszawa.pl lub kontakt@um.warszawa.pl. W miarę możliwości pomożemy w...

 • Obwieszczenie o wydaniu postan. nr 32/WOL/PU/2024 - zawieszenie postępowania o wz - zmiana sposobu użytkowania ul. Nowolipki 28B

  Warszawa, 18 kwietnia 2024 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6730.2.2024.MSY OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), zw. d. „kpa” oraz art. 53 ust. 1 pkt 1c, w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), zawiadamiam, że 18 kwietnia 2024 r. zostało wydane...

 • Postanowienie Marszałka Województwa Maz. - uzgodnienie dec. LICP - ul. Jana Kazimierza / J.K. Ordona

  Postanowienie Marszałka Województwa Maz. - uzgodnienie dec. LICP - ul. Jana Kazimierza / J.K. Ordona Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Ten dokument powstał poza Urzędem m.st. Warszawy, dlatego nie odpowiadamy za jego dostępność. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści, prosimy o telefon pod numer 22 443 57 77 lub 19115 lub e-mail na adres wola.wab@um.warszawa.pl lub kontakt@um.warszawa.pl. W miarę możliwości pomożemy w zapoznaniu się z treścią.

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji LICP - budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi - ul. Jana Kazimierza / Ordona

  Warszawa,11 kwietnia 2024 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.6.2024.AFR Obwieszczenie Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), zw. d. „Kpa” oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.). zawiadamiam, że na wniosek złożony 21 marca 2024 r., uzupełniony 8 kwietnia 2024 r. przez...

 • Postanowienie w sprawie uzgodnienia dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Prądzyńskiego

  Postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Prądzyńskiego Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Ten dokument powstał poza Urzędem m.st. Warszawy, dlatego nie odpowiadamy za jego dostępność. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści, prosimy o telefon pod numer 22 443 57 77 lub 19115 lub e-mail na adres: wola.wab@um.warszwawa.pl lub kontakt@um.warszawa.pl. W miarę...

 • Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości przy ul. Księcia Janusza 33

  Informuje się, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ETO) w dniu 17 sierpnia 2023 r. został wywieszony na okres 21 dni (tj. do 7 września br. włącznie) i podany do publicznej wiadomości wykaz nr BM-WV-D2/1/2023, dotyczący przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Księcia Janusza 33 w Warszawie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 54 w obrębie 6-06-06, uregulowanej w KW nr WA4M/00347063/8. Więcej informacji dostępnych jest na...

 • Udostępnienie spisów wyborców w wyborach do izb rolniczych

  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy informuje, że spis uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do izb rolniczych w okręgu wyborczym nr 313, zaplanowanych na 24 września 2023 r., udostępniony będzie do wglądu w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy – Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2 (Błękitny Wieżowiec), pok. 1804 (18 piętro) telefon 22 443 25 87, 22 443 25 07 w dniach 25-31 sierpnia 2023 r. w godzinach 8.00-16.00. Podstawa prawna: art. 28 ust. 3...

 • Piknik rodzinny w Parku Sowińskiego

  Zieleń, niezobowiązująca sąsiedzko-rodzinna atmosfera, moc atrakcji dla dużych i małych - to wszystko będzie czekać na gości już w najbliższą sobotę w Parku Sowińskiego. Odbędzie się tam Piknik Rodzinny, na który przybędą m.in. ... Dziki.