Komunikaty i ogłoszenia

Wyróżnione wydarzenia

 • Obwieszczenie o wydaniu dec. nr 8/U/2023/cp - ul. Żelazna 99

  Warszawa, 11 grudnia 2023 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.5.2023.HWA OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), zw. dalej „kpa” oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), w związku z art. 59 ust. 1 ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i...

 • Postanowienie w sprawie uzgodnienia dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Prądzyńskiego

  Postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Prądzyńskiego Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Ten dokument powstał poza Urzędem m.st. Warszawy, dlatego nie odpowiadamy za jego dostępność. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści, prosimy o telefon pod numer 22 443 57 77 lub 19115 lub e-mail na adres: wola.wab@um.warszwawa.pl lub kontakt@um.warszawa.pl. W miarę...

 • 394285777_6842742535803145_1062948472512865852_n.jpg(otwiera się w nowej karcie)

 • 394204574_240582149004491_6010648470727880573_n.jpg(otwiera się w nowej karcie)

 • 394193610_1043301393385201_1319139543761996301_n.jpg(otwiera się w nowej karcie)

 • 394182842_297927849769393_6307509213053340236_n.jpg(otwiera się w nowej karcie)

 • 394165823_1007635193812298_1779975153106229866_n.jpg(otwiera się w nowej karcie)

 • 394146984_568715308712404_2913578962888040762_n.jpg(otwiera się w nowej karcie)

 • 394118493_338366938716971_668695572989784219_n.jpg(otwiera się w nowej karcie)