null

Zmarł ksiądz Stanisław Jurczuk

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W wieku 63 lat zmarł 11 kwietnia 2020 roku ksiądz Stanisław Jurczuk – założyciel i prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, które swoją działalność integracyjno-pomocową rozpoczęło na Woli
Ksiądz Stanisław Jurczuk
Ksiądz Stanisław Jurczuk urodził się w 1953 roku. Po ukończeniu Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie w 1984 roku, odbył studia podyplomowe na kierunku organizacji pomocy społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Pod koniec lat 80. zaangażował się we wsparcie grupy „Rodzina specjalnej troski”, która powstała w parafii św. Józefa na Kole i skupiała rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi. Niebawem nieformalne środowisko wsparcia przekształciło się w profesjonalną organizację pozarządową i w 1995 roku powstało Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Organizacja stworzyła i realizuje program rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnym wieku. Posiada dziewięć placówek – warsztaty terapii zajęciowej, ośrodek rehabilitacyjno-terapeutyczny, dom rehabilitacyjno-opiekuńczy, domy pomocy społecznej. Oragnizuje turnusy rehabilitacjne i spotkania integracyjne. Stowarzyszenie podjemuje też wiele inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom oraz integrację środowiskową. Wśród projektów cieszących się dużym zainteresowaniem mieszkańców Woli i całej Warszawy jest cykliczna impreza "Ulica integracyjna". Ksiądz Stanisław Jurczuk był osobą zaangażowaną w sprawy społeczne. Od1990 r. był duszpasterzem niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, a w latach 1997-2001 – doradcą prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Był także laureatem wielu nagród za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.