null

Złoż na czas deklarację o źródłach ogrzewania budynku

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Coworkingowa przestrzeń wspólna do pracy, na pierwszym planie dwie osoby pracujące na komputerach.
Autor: m.st. Warszawa

Do 30 czerwca 2022 roku każdy właściciel i zarządca budynku musi złożyć deklarację do ewidencji źródeł ogrzewania. Jej celem jest poprawa jakości powietrza i walka ze smogiem. do 30 czerwca 2022 roku

Od 1 lipca 2021 roku właściciele i zarządcy budynków muszą złożyć deklarację o źródłach ciepła i spalaniu paliw. Deklaracje online składa się do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklaracje muszą złożyć właściele i zarządcy tych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

CEEB to ewidencja, w której znajdą się informacje o źródłach ogrzewania budynków. Celem jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie „kopciuchów”.

Na złożenie deklaracji do CEEB właściciele i zarządcy mają:

  • budynki istniejące – 12 miesięcy, czyli do 30 czerwca 2022 roku
  • budynki nowopowstałe – 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw.
  • w przypadku zmiany źródła ciepła – 14 dni od dnia zmiany.

Niedotrzymanie terminu złożenia deklaracji może skutkować karą grzywny.

W przypadku budynków/lokali, w których występuje współwłasność dochodzi do odpowiedzialności solidarnej. W przypadku złożenia deklaracji tylko przez jednego ze współwłaścicieli, uznaje się spełnienie obowiązku – złożenie deklaracji odnosi się do budynku. Brak jest też podstaw do karania tego współwłaściciela, który nie złożył deklaracji dla tego budynku.

Zasady Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków określa ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (rozdział 5a).