null

Zielone wsparcie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Program "Zielone wsparcie" to pomoc dla mieszkańców, którzy zlikwidowali piec na paliwo stałe. Wysokość pomocy ustalana będzie z uwzględnieniem:
  • dochodów osób ubiegających się o zasiłek,
  • sytuacji rodzinnej,
  • powierzchni budynku/lokalu mieszkalnego,
  • dokonanej zmiany systemu ogrzewania.
Pomoc obejmuje dofinansowanie zwiększonych kosztów ogrzewania od miesiąca złożenia wniosku do grudnia 2020 r. Warunki programu dostępne są na stronach: