null

Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Wola

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dane adresowe:

Żelazna 99, 01-017 Warszawa
Pokój: 400, 401, 402
Tel.: 22 443 56 83; 22 443 56 84; 22 443 56 86; 22 443 56 85
Fax: 22 44 35 600
E-mail: wola.zzp@um.warszawa.pl

Kierownik
Luiza Pieszko

Do zakresu zadań Zespołu Zamówień Publicznych należy w szczególności:

 1. Zarządzanie procesem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz konkursów w Urzędzie Dzielnicy;
 2. Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych oraz obsługa organizacyjno-techniczna komisji;
 3. Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie zamówień publicznych udzielanych w Urzędzie Dzielnicy;
 4. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Dzielnicy w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz konkursów;
 5. Reprezentowanie Dzielnicy w sprawach związanych z wnoszeniem środków ochrony prawnej;
 6. Opracowywanie projektów planów dotyczących udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy;
 7. Wykonywanie zadań w zakresie budowania i prowadzenia bazy danych o zamówieniach publicznych w m.st. Warszawie;
 8. Sprawozdawczość i raportowanie z udzielonych zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy na rzecz Biura Zamówień Publicznych;
 9. Sporządzanie opinii dotyczących udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy;
 10. Sprawowanie nadzoru nad procesem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy;
 11. Zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy ogłoszeń i innych informacji o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów;
 12. Archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 13. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów, senatorów oraz radnych w zakresie zadań realizowanych przez Zespół.