null

Zebranie wyborcze Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na Woli

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W poniedziałek 12 października 2020 roku o godzinie 17:00 w Urzędzie Dzielnicy Wola odbędzie się zebranie wyborcze Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego. Na spotkaniu planowane są wybory przewodniczącej/przewodniczącego DKDS Wola oraz wybory uzupełniające do prezydium DKDS. Miejsce: sala sesji w Urzędzie Dzielnicy Wola przy al. Solidarności 90 (wejście od ul. Żelaznej). Proponowany porządek obrad: 1. Powitanie, krótka informacja o działaniach DKDS w ostatnich 6 miesiącach. 2. Wybory przewodniczącego/przewodniczącej DKDS Wola. 3. Wybory uzupełniające do prezydium DKDS Wola. 4. Dyskusja o sposobach obradowania i podejmowania decyzji w DKDS Wola w czasie pandemii. 5. Dyskusja o problemach wolskich organizacji pozarządowych w czasie pandemii. 6. Dyskusja na temat przyszłości DKDS Wola, kierunkach działania, tematach i problemach, którymi można się zająć itp. 7. Wolne wnioski, uwagi, zakończenie zebrania (kończymy o godz. 19:30). Wszyscy obecni proszeni są o założenie maseczek lub przyłbic. Zebranie wyborcze DKDS Wola