null

Zbliżają się wybory do Wolskiej Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Seniorzy stojący w dwóch rzędach w pomieszczeniu
WRS 2020

Mieszkańcy Dzielnicy Wola, którzy ukończyli 60 rok życia mogą kandydować na 12 miejsc w Radzie Seniorów, której kadencja rozpocznie się 7 lipca 2022 r. i trwać będzie 3 lata.

Celem Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy.

Do zadań Rady Seniorów należy w szczególności:

  • monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy;
  • pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy;
  • współpraca z Warszawską Radą Seniorów;
  • tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych;
  • przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów.

Na pierwszym etapie wyborów zbierane będą zgłoszenia kandydatów w terminie
od 4 maja do 17 maja 2022 roku.

Szczegółowe informacje o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy będą  zamieszczone w Ogłoszeniu Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych dla Dzielnicy Wola tel. 22 4435790; email: wola.wor@um.warszawa.pl.