null

Zbiórki komputerów dla warszawskich uczniów.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy podjęła wraz z Władzami oraz Urzędem m.st. Warszawy inicjatywę mającą na celu wsparcie potrzebujących uczniów i wyposażenie ich w komputery niezbędne do uczestnictwa w lekcjach online. Akcja polega na zbiórce sprzętu IT, w postaci m.in. komputerów, laptopów, desktopów, monitorów, klawiatur, myszek, kamer internetowych dla uczniów i uczennic warszawskich placówek oświatowych do edukacji zdalnej, zgodnie ze zgłoszonym przez szkoły zapotrzebowaniem. POSZCZEGÓLNE KROKI: – Przekazywany sprzęt musi być własnością darczyńcy, musi być sprawny technicznie, musi być zakupiony z legalnych źródeł, nie może naruszać praw osób trzecich oraz nie może być obciążony żadnymi roszczeniami. – Darczyńca kontaktuje się z doradcą Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy, p. Agatą Gos (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń) w celu ustalenia warunków przekazania sprzętu komputerowego szkołom (dobór placówki, przekazanie kontaktu do placówki); e-mail: komputery@wcies.edu.pl ; telefon: 723 248 552 – Darczyńca przekazuje używany lub nowy sprzęt IT szkole/szkołom wskazanym przez doradcę Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy. – Darczyńca i szkoła/szkoły podpisują umowę o przekazaniu darowizny. – Darczyńca i szkoła/szkoły określają formę przekazania sprzętu (np. osobiście, kurierem itp.) – Odpowiednio spakowany i opisany sprzęt zostaje przekazany do szkoły/szkół na określonych przez obie strony warunkach. Opis sprzętu powinien zawierać: nazwę sprzętu, podstawowe parametry, w przypadku zestawów listę elementów, kolejny numer (np. 1/10, 5/35) – Szkoła przygotowuje sprzęt do użytkowania przez uczniów, wcześniej dokonując sprawdzenia stanu technicznego oraz (jeśli jest to niezbędne) formatowania dysku. Na życzenie Darczyńcy szkoła wydaje odpowiednie zaświadczenie o dokonaniu formatowania podpisane przez informatyka i dyrektora/osoby upoważnionej. – Dyrektor szkoły i uczeń (jego opiekun prawny) podpisują umowę użyczenia sprzętu. – Sprzęt zostaje przekazany uczniowi (jego opiekunowi prawnemu) i jest przez ucznia użytkowany na warunkach określonych w umowie użyczenia. Minimalne wymagania techniczne sprzętu przekazywanego w ramach akcji Młodzieżowej Rady Warszawy Zbiórka sprzętu IT dla warszawskich uczniów:
  • Procesor: 64 bit
  • Intel i3/i5/i7, m3/m5/m7 - generacja 6 lub wyższa. Inne serie (Xeon, Atom, Celeron, Pentium) - jeżeli wyniki benchmarków są nie gorsze niż i3 6. generacji.
  • AMD - generacja 6 lub wyższa,
  • RAM: 2GB
  • Dysk: 120GB
  • Moduł Wifi
  • Złącze Ethernet
Brak wymagań dot. kamery, mikrofonu, napędu optycznego, złączy i czytników kart itp. Więcej informacji na naszej stronie: https://firma.um.warszawa.pl/aktualnosci/2020/11/13/uzywane-komputery-dla-uczniow/