null

Zawieszenie działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy zostaje tymczasowo zawieszona w okresie od 16 marca 2020 r. do 31 marca 2020 roku