null

Zaproszenie na konferencję - "IM WCZEŚNIEJ TYM LEPIEJ"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
RADA I ZARZĄD DZIELNICY WOLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY oraz STOWARZYSZENIE MĘŻCZYZN  Z CHOROBAMI PROSTATY „GLADIATOR” im. Profesora Tadeusza Koszarowskiego  Z A P R A S Z A J Ą  N A  K O N F E R E N C J Ę „IM WCZEŚNIEJ TYM LEPIEJ” -   RAK GRUCZOŁU KROKOWEGO I OSTEOPOROZA - WSPÓŁCZESNE WYZWANIA MEDYCZNE. w dniu 18 października 2019 r. (piątek), godz. 11.00 CENTRUM OKOPOWA, SALA SI (I PIĘTRO) Okopowa 55 w Warszawie miejsce dostosowane do osób z niepełnosprawnością  Patronat honorowy: Prof. ANDRZEJ ZDZISŁAW BORÓWKA- wybitny specjalista, lekarz urolog  DO DEBATY ZAPRASZAMY PACJENTÓW Z RODZINAMI Powołano Komitet Naukowy w składzie: Prof. Piotr Chłosta, Prof. Andrzej Zdzisław Borówka, Prof. Jakub Dobruch, Prof. Roman Sosnowski, Dr n. med. Piotr Kryst, Dr Karolina Miąskiewicz, Mgr Magdalena Nagalska, Dr n. med. Andrzej Lewicki. Komitetowi Naukowemu przewodniczy Prof. Roman Sosnowski.   PROGRAM KONFERENCJI 11.00 – 11.30     Rejestracja uczestników i gości. Kawa powitalna. 11.30 – 11.40     Otwarcie konferencji, powitanie uczestników i gości.        Tadeusz Włodarczyk, Prezes Stowarzyszenia „GLADIATOR”, Krzysztof Strzałkowski, Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 11.40 – 11.55      Wprowadzenie - Rak gruczołu krokowego, współczesne wyzwania medyczne. Prof. Roman Sosnowski, urolog, Centrum Onkologii w Warszawie 11.55 – 12.10      Czy każdego chorego należy leczyć agresywnie?                            Prof. Jakub Dobruch, urolog, Klinika Urologii CMKP w Warszawie                           12.10 – 12.25      Czy biopsja fuzyjna z wykorzystaniem badania MRI jest skuteczniejsza od biopsji tradycyjnej? Dr n. med. Andrzej Lewicki, urolog, Klinika Urologii CMKP w Warszawie  12.25 – 12.40       Czy wiek pacjenta jest ograniczeniem w przeprowadzaniu operacji radykalnego wycięcia gruczołu krokowego z powodu raka?                              Dr n. med. Piotr Kryst, urolog, Ordynator Oddziału Urologii, Szpital Bielański                                           12.40 – 12.55       Osteoporoza – co każdy powinien wiedzieć, aby zachować zdrowe kości.                              Dr Karolina Miąskiewicz, specjalista chorób wewnętrznych, alergolog,  geriatra Przychodnia ortopedyczno – rehabilitacyjna w Warszawie                                                    12.55 – 13.10       Choroba onkologiczna z perspektywy psychoonkologa. Jak radzić sobie z chorobą nowotworową?                              Mgr Magdalena Nagalska, psychoonkolog, Zakład Psychoonkologii, Centrum Onkologii w Warszawie                                              13.10 – 13.40        Podsumowanie i dyskusja.                               Prof. dr hab. n. med. Andrzej Zdzisław Borówka, urolog, Kierownik  Kliniki Urologii, Europejskie Centrum Zdrowia w Otwocku oraz asystenci 13.40                    Zakończenie konferencji i poczęstunek.   Prosimy o potwierdzenie chęci udziału w konferencji do dnia 16.10.2019 r.: Wojciech Piętka (Urząd Dzielnicy Wola): tel. (22) 325 66 36, e-mail: sz.wola@um.warszawa.pl   Konferencja odbywa się w odwołaniu do Programu #Warszawa2030: „Powszechnym problemem są tzw. choroby cywilizacyjne, niezdrowy styl życia oraz niski poziom świadomości na temat profilaktyki zdrowotnej”. Na podstawie aktualnej Diagnozy stanu zdrowia mieszkańców m.st. Warszawy (Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy): wśród mężczyzn rak prostaty to nowotwór o najliczniejszej zachorowalności (ok. 650 rocznie).