null

Zamknięte placówki sportowe, kulturalne i socjalne. Odwołane wydarzenia

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, nieczynne są dzielnicowe placówki kulturalne, sportowe i socjalne. Odwołane zostały również wszystkie planowane w najbliższym czasie wydarzenia organizowane przez Urząd Dzielnicy Wola i jednostki organizacyjne.  Od 12 marca 2020 roku nieczynne są:
  • Wolskie Centrum Kultury wraz z filiami Placówka zawiesiła działalność związaną z edukacją kulturalną (zajęcia zostały odwołane), zawieszona została również działalność Kawiarni Sąsiedzkiej oraz wydarzenia o charakterze „sąsiedzkim”. Odwołane zostały wszystkie próby, które grupy artystyczne organizowały w placówkach WCK.
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji – wszystkie obiekty Karnety uprawniające do korzystania z obiektów OSiR Wola zostaną przedłużone o czas zamknięcia obiektów.
  • Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola wraz z filiami Czytelnicy, którzy z powodu zamknięcia placówek nie będą mogli zwrócić wypożyczonych materiałów na czas, nie będą ponosili opłat za ich przetrzymanie
  • Ośrodek Pomocy Społecznej: Ośrodek Wsparcia Seniorów na okres do końca marca br., Klub Samopomocy „Pod Daszkiem” do końca marca 2020 r.
  •  Placówki Wsparcia Dziennego finansowane przez Urząd Dzielnicy Wola: – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD, ul. Monte Cassino 6; – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD, ul. Obozowa 63/65; – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo, Gniazdo nr 16, ul. Ożarowska 69a; – Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego, ul. Sokołowska 4; – Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego, ul. Okopowa 29B; – Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i animacji Społecznej Praga Północ, Wolska ULICA, 3 grupy uliczne prowadzone w rejonie Młynowa, Piaskowej oraz Ulrychowa.
  • Inne placówki: – Klub Młodzieżowy Zamiast, prowadzony przez Fundację Nebo, ul. Nowolipie 18B; – Fundację Nebo, Dom Sąsiedzki na ul. Piaskowej; – Fundacja Hereditas – Dom Sąsiedzki na ul. Jana Olbrachta 9.
Odwołane zostały wszystkie planowane w najbliższym czasie imprezy sportowe i kulturalne organizowane przez Urząd Dzielnicy Wola i jednostki organizacyjne. Z kolei w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, zostały przesunięte terminy realizacji projektów dotowanych w ramach konkursów i tzw. małych dotacji. Zalecenia dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa: Ministerstwo Zdrowia: www.gov.pl/web/zdrowie Główny Inspektorat Sanitarny: www.gis.gov.pl Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie: www.pssewawa.pl