null

Zachęcamy do udziału w statystycznych badaniach ankietowych – kalendarium 2020

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Urząd Statystyczny w Warszawie od lat realizuje badania ankietowe na terenie województwa mazowieckiego. Mają one charakter reprezentacyjny – udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe i rolne. Przez cały rok ankieterzy przeprowadzają wiele badań, a dzięki uzyskanym danym samorządy mogą dokonać oceny sytuacji społeczno-gospodarczej i ocenić skuteczność podejmowanych działań. Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są m.in. do analiz w zakresie rynku pracy, warunków życia, pozyskania środków na inwestycje. Zachęcamy do udziału w badaniach ankietowych. Poprzez aktywny w nich udział mamy wpływ na życie i otoczenie. Każdy ankieter posiada legitymację służbową ze zdjęciem oraz upoważnieniem do prowadzenia badań. Więcej informacji: https://warszawa.stat.gov.pl/