null

XIII Przegląd Małych Form Teatralnych „Muzyką malowane”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

30 listopada 2023 r. w Przedszkolu nr 47 „Mali Artyści” w Warszawie przy ul. Krochmalnej 1 odbył się XIII Przegląd Małych Form Teatralnych „Muzyką Malowane”. Przedmiotem przeglądu jest zaprezentowanie krótkiej formy teatralnej (do 20 min.), polegającej na interpretacji teatralno-ruchowej wybranych przez siebie lub stworzonych historii, którym towarzyszy podkład muzyczny (szeroko rozumiana pantomima). Przegląd skierowany jest do dzieci 4 i 5 letnich z przedszkoli Dzielnicy Wola.

W obecnej edycji udział wzięło 91 dzieci prezentujących 6 przedstawień teatralnych. Formy prezentacji były bardzo różne, ale jak co roku – zachwycające. Mieliśmy możliwość oglądania pięknych  i wzruszających przedstawień teatralnych „bez słów” z podkładem muzycznym: od muzyki poważnej, jazzowej, po popularną i dziecięcą, poruszających ważne tematy takie jak: przyjaźń, tolerancja, walka o niepodległość, życzliwość, czy możliwość wyrażania siebie w różnych sytuacjach życiowych. Ponieważ chcemy pielęgnować każdą dziecięcą inicjatywę, jest to przegląd – nie konkurs i wszystkie dzieci są zwycięzcami.

Na przestrzeni lat w Przeglądzie wzięło udział ponad 1650 dzieci w wieku przedszkolnym i kilkudziesięciu nauczycieli, dla których stał się on platformą wymiany doświadczeń i inspiracji twórczych np. rozpowszechnienie idei czarnego teatru czy teatru cieni, tworzenie scenografii, przygotowywanie znanych przedstawień teatralnych w formie pantomimy.

Dzieciom natomiast dał możliwość tworzenia własnych kreacji niezależnie od ograniczeń związanych z opóźnieniami rozwoju mowy. Pozwolił im na zaistnienie na scenie, dał siłę i wiarę we własne możliwości. W związku z tym, że są to prezentacje grupowe - nauczył współpracy w grupie i to od momentu planowania, dokonywania zmian w treści ekspozycji, scenografii, po efekt finalny - czyli prezentację.

Wszystkima artystom. nauczycielom i osobom towarzyszącym- bardzo dziękujemy i gratulujemy!

Zobacz galerię (6 zdjęć)