null

X edycja konkursu na najlepszą inicjatywę pozarządową - S3KTOR

Drukuj otwiera się w nowej karcie
0Jak co roku miasto stołeczne Warszawa jest organizatorem konkursu na najlepszą inicjatywę pozarządową S3KTOR. Celem tego przedsięwzięcia jest promowanie organizacji pozarządowych poprzez wyłonienie najlepszych działań realizowanych w minionym roku przez organizacje pozarządowe na rzecz Warszawy i jej mieszkańców. Jest to jubileuszowa X edycja konkursu. Od 2010 roku nagradzane są najbardziej wartościowe przedsięwzięcia realizowane przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców stolicy. W minionych edycjach konkursu udział wzięło ponad 1000 organizacji, a mieszkańcy wyrażali swoje poparcie oddając tysiące głosów na ich zdaniem najciekawsze inicjatywy. Poprzez promocję różnorodnych działań, jakie podejmują organizacje pozarządowe, zachęcamy mieszkańców Warszawy do aktywnego uczestnictwa w tych przedsięwzięciach. Organizacje, których inicjatywy zwyciężą w trzech podstawowych kategoriach, otrzymają nagrody finansowe po 10 000 zł każda. Natomiast nagroda Grand S3KTOR Za całokształt wyniesie 20 000 zł. Dodatkowo w otwartym głosowaniu warszawiacy wybiorą inicjatywę, która otrzyma Nagrodę Mieszkańców, której fundatorem są Tramwaje Warszawskie. Zgłoszeń można dokonywać w trzech kategoriach podstawowych oraz Grand S3KTOR. Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do 11 lutego 2020 r. w jeden ze wskazanych poniżej sposobów: 1) w wersji elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej  https://www.um.warszawa.pl/sektor-zgloszenia/ 2) przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Centrum Komunikacji Społecznej (zwanego dalej CKS), na adres: ul. L. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa – za datę wpływu uznaje się datę doręczenia przesyłki do CKS; 3) przesłać pocztą elektroniczną na adres: ngo@um.warszawa.pl; 4) przesłać faksem na numer 22 443-34-02. Przypominamy zeszłorocznych zwycięzców: W pierwszej kategorii S3KTOR AKTYWIZUJĄCY laureatem została inicjatywa pn. -  Polska Nieodległa, realizowana przez  Towarzystwo Krajoznawcze „Krajobraz”. W S3KTORZE NOWATORSKIM - laureatem został projekt  Siłownia Szczęśliwej Drogi, realizator Fundacja Szczęśliwej Drogi. S3KTOR PROGRAMOWY - w tym przypadku Kapituła nagrodziła inicjatywę - Zanim Przeminę, której realizatorem było Stowarzyszenie Hospicjum Domowe. NAGRODĘ MIESZKAŃCÓW otrzymała inicjatywa OTWARTA PRACOWNIA JAZDÓW realizowana przez Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Nagroda specjalna  - przypadła Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. NAGRODA ZA CAŁOKSZTAŁT GRAND S3KTOR przyznawana organizacji, która prowadzi działania skierowane na rzecz Warszawy i jej mieszkańców co najmniej od dziesięciu lat  została wręczona Stowarzyszeniu Społeczników ARIADNA. Organizacja otrzymała nagrodę finansową w kwocie 20 000 zł. Więcej informacji: http://ngo.um.warszawa.pl/s3ktor-2019