null

Wydziału Obsługi Rady i Inicjatyw Lokalnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dane adresowe:

Al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa
Pokój: sekretariat pok.: 124
Tel.: 22 443 57 90
Fax: 22 443 56 00
E-mail: wola.wor@um.warszawa.pl

Naczelnik
Magdalena Antonik

Komórki organizacyjne
Referat Obsługi Rady Dzielnicy
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatyw Lokalnych

Do zakresu działania Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych dla Dzielnicy Wola należy w szczególności:

 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjno-techniczną i organizacyjną Rady Dzielnicy;
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą organizacyjną i techniczną komisji Rady Dzielnicy;
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą organizacyjno-biurową Przewodniczącego Rady Dzielnicy i wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy;
 • Prowadzenie rejestrów:
 1. Wydziałowego rejestru zamówień publicznych do 30 000 euro,
 2. Interpelacji, wniosków i zapytań radnych Dzielnicy, w tym monitorowanie terminowości udzielania odpowiedzi w tym zakresie,
 3. Uchwał i stanowisk Rady Dzielnicy,
 4. Skarg wpływających do Rady Dzielnicy;
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia posłów i senatorów oraz na interpelacje i zapytania radnych w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 • Stała współpraca z Centrum Komunikacji Społecznej;
 • Koordynacja działań związanych z realizacją budżetu obywatelskiego w Dzielnicy;
 • Promocja i koordynacja zadań publicznych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej;
 • Obsługa w zakresie organizacyjno-technicznym Młodzieżowej Rady Dzielnicy i Rady Seniorów Dzielnicy Wola.