null

Wydział Świadczeń dla Dzielnicy Wola

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dane adresowe:

Syreny 18, 01-140 Warszawa
Tel.: 22 443 57 40
Fax: 22 443 56 00
E-mail: wola.wsw@um.warszawa.pl

Naczelnik
Dorota Jaworska

Zastępca Naczelnika
Paweł Pukosz

Do zakresu działania Wydziału Świadczeń dla Dzielnicy Wola należy:

  1. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
  2. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej;
  3. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
  4. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym;
  5. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zakres działań:

  • Ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatku osłonowego, świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy, bieżąca weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców, prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń nienależnie pobranych.
  • Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi oraz odbieranie oświadczeń majątkowych, wydawanie decyzji dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
  • Obsługa zwrotów świadczeń, które nie zostały podjęte przez wnioskodawców; prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym i emerytalno-rentowym świadczeniobiorców.
  • Prowadzenie postępowań w sprawie windykacji nienależnie pobranych świadczeń.

W skład Wydziału Świadczeń dla Dzielnicy Wola wchodzi:

Referat Świadczeń oraz Obsługi Bezpośredniej i Kancelaryjnej
Kierownik Referatu: Marzena Poletyło

Referat prowadzi postępowania w sprawach świadczeń wg podziału – nazwiska rozpoczynające się na literę:

A, C, Ć, M, T – tel. 22 443 57 49

B, D, R – tel. 22 443 57 38

Referat Świadczeń i Obsługi Finansowej
Kierownik Referatu: Katarzyna Najgebauer

Referat prowadzi postępowania w sprawach świadczeń wg podziału – nazwiska rozpoczynające się na literę:

L, N, P, Ś – tel. 22 443 57 43

F, Kr, Ł, S, X, Y – tel. 22 443 57 61

Referat Świadczeń i Postępowań Wobec Dłużników Alimentacyjnych
Kierownik Referatu: Justyna Pasak

Referat prowadzi postępowania w sprawach świadczeń wg podziału – nazwiska rozpoczynające się na literę:

E, G, J, O, Ó, Q – tel. 22 325 66 38

K (z wyłączeniem: Kr) – tel. 22 325 66 27

H, I, U, V, W, Z, Ź, Ż – tel. 22 443 56 45

Informacje w sprawach dłużników alimenatcyjnych można uzyskać zgodnie z podziałem - nazwiska rozpoczynające się na literę:

od A do Ł i N – tel. 22 443 57 41
od O do Ż i M – tel. 22 325 66 29

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.