null

Wydział Prawny dla Dzielnicy Wola

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dane adresowe:

Solidarności 90, 01-003 Warszawa
Tel: 22 443 56 40
Fax: 22 443 56 39
e-mail: wola.wpr@um.warszawa.pl

Naczelnik Wydziału
Sławomir Kacprowicz

Zespół Radców Prawnych zajmuje się wyłącznie obsługą prawną Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych, a w szczególności:

  • Obsługą prawna Członków Zarządu Dzielnicy oraz Rady Dzielnicy;
  • Wydawaniem opinii prawnych w sprawach lokalnych należących do zakresu działania Dzielnicy na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy, w sprawach przekazanych do realizacji Dzielnicom na podstawie statutów Dzielnic oraz innych uchwał Rady m.st. Warszawy, a także w sprawach przekazanych do realizacji Członkom Zarządów Dzielnic, w tym Burmistrzom, oraz pracownikom wydziałów dla Dzielnic na podstawie upoważnień lub pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta, Zastępcę Prezydenta, Sekretarza lub Skarbnika, z zastrzeżeniem kompetencji Biura Prawnego;
  • Wykonywaniem zastępstwa procesowego, w sprawach lokalnych należących do zakresu działania Dzielnicy na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy, w sprawach przekazanych do realizacji Dzielnicom na podstawie statutów Dzielnic oraz innych uchwał Rady m.st. Warszawy, a także w sprawach przekazanych do realizacji Członkom Zarządów Dzielnic, w tym Burmistrzom, oraz pracownikom wydziałów dla Dzielnic na podstawie upoważnień lub pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta, Zastępcę Prezydenta, Sekretarza lub Skarbnika, z zastrzeżeniem kompetencji Biura Prawnego.

Uwaga!
Zespół Radców Prawnych nie obsługuje interesantów.