null

Wydział Ochrony Środowiska usuwa drzewa zagrażające pieszym i innym użytkownikom dróg.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wola realizuje wycinkę drzew z okolic ulic Ogrodowej oraz Dobrzańskiego Białej.  Drzewa przeznaczone do wycinki są w złej kondycji zdrowotnej - są spróchniałe, a pnie niejednokrotnie są puste w środku. Drzewa są zlokalizowane w sąsiedztwie chodników i stwarzają zagrożenie dla pieszych oraz innych użytkowników dróg. Urząd Dzielnicy po uzyskaniu decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego, zezwalającej na usunięcie drzew, odpowiadając na oczekiwania mieszkańców ulicy Ogrodowej wykonał dodatkową ekspertyzę dendrologiczną. Po wykonanych badaniach uznano, że trzy drzewa zostaną zachowane, a pozostałe ze względu na duże zagrożenie zostaną usunięte.