null

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dane adresowe:

Solidarności 90, 01-003 Warszawa
Pokój: 19
tel: (+48) 22 443 59 35 oraz 22 443 59 36 
fax: 22 443 56 00
e-mail: wola.wom@um.warszawa.pl

Naczelnik
Anna Dąbkowska

Do zakresu działania WOM należy w szczególności:

  • Bezpośrednia obsługa interesantów;
  • Prowadzenie punktu informacyjnego dla interesantów w holu recepcyjnym, udzielanie informacji o trybie i procedurach rozpatrywania spraw urzędowych oraz wydawanie podstawowych druków (wnioski o wydanie dowodu osobistego, prawa jazdy), gromadzenie informacji przydatnych dla mieszkańców w zakresie realizowanej w dzielnicy polityki społecznej, kultury i sportu, oświaty, środowiska, infrastruktury;
  • Obsługa kancelaryjna;
  • Przyjmowanie i rejestrowanie pism skierowanych do Urzędu Dzielnicy, kwalifikowanie ich i kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych, rejestrowanie i wysyłanie korespondencji wychodzącej z Urzędu, prowadzenie dokumentacji dotyczącej zawiadomień sądowych i procedur przetargowych (umieszczanie na tablicy ogłoszeń);
  • Sprawozdawczość i analiza;
  • Przygotowywanie bieżących i okresowych informacji, sprawozdań i analiz dla władz dzielnicy oraz Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, a także opracowywanie propozycji udoskonaleń zasad i procedur obsługi interesantów oraz ich wdrażania w zakresie swoich kompetencji.

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115
Serwis internetowy 19115
Tel.: 19115
Aplikacja mobilna: Warszawa19115
E-mail: kontakt@um.warszawa.pl