null

Wydział Kultury dla Dzielnicy Wola

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dane adresowe:

Żelazna 99, 01-017 Warszawa

Pokój: 200 – 202, II piętro
Tel: (+48) 22 443 56 24 , 22 325 66 11
E-mail: wola.wku@um.warszawa.pl

Naczelnik
Katarzyna Kosińska

Zadania Wydziału:
 • Wykonywanie czynności z zakresu nadzoru nad działalnością instytucji kultury m.st. Warszawy utworzonych na obszarze Dzielnicy, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Urzędu;
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie upowszechniania kultury;
 • Prowadzenie rejestrów instytucji kultury, z wyłączeniem instytucji nadzorowanych przez inne komórki organizacyjne Urzędu;
 • Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem rocznych dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia działalności przez instytucje kultury, w tym sprawozdawczości, z wyłączeniem instytucji nadzorowanych przez inne komórki organizacyjne Urzędu;
 • Akceptacja rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury we współpracy z Głównym Księgowym Dzielnicy;
 • Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem imprez kulturalnych;
 • Prowadzenie spraw związanych z animacją działań kulturalnych;
 • Koordynacja działań w zakresie promowania, organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej na terenie Dzielnicy;
 • Nadzór nad przygotowaniem programów uroczystości rocznicowych na terenie Dzielnicy w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział;
 • Administrowanie i opieka nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej usytuowanymi na terenie Dzielnicy, w tym w obrębie pasów drogowych;
 • Współpraca z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków w zakresie działań na rzecz opieki nad zabytkami;
 • Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i stypendiów osobom zajmującym się na obszarze Dzielnicy twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, na warunkach i w trybie określonych w uchwale Rady Miasta Stołecznego Warszawy;
 • Koordynacja działań związanych z opiniowaniem przez Dzielnicę projektów uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy związanych z  nazewnictwem miejskim w zakresie ulic i placów położonych na terenie Dzielnicy.

Przy pomocy Wydziału wykonywany jest nadzór, w zakresie uprawnień przekazanych Dzielnicy, nad następującymi instytucjami kultury m.st. Warszawy utworzonymi na terenie Dzielnicy: