null

Wydział Inwestycji Kubaturowych dla Dzielnicy Wola

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dane adresowe:

Żelazna 99, 01-017 Warszawa
Pokój: I piętro, pok.: 100
Tel.: 22 443 57 15
e-mail: wola.wik@um.warszawa.pl

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Naczelnik
Przemysław Majewski
tel.: 22 443 57 15, faks: 22 443 56 00
e-mail: wola.wik@um.warszawa.pl
ul. Żelazna 99, p. 101

Referat Inwestycji Kubaturowych i Remontów
p.o. Kierownik – Barbara Artyszewicz
tel.: 22 443 57 22
e-mail: bartyszewicz@um.warszawa.pl
ul. Żelazna 99, p. 103

Referat Planowania i Sprawozdawczości
p.o. Kierownik – Sylwester Grotkowski
tel.: 22 443 57 24
e-mail: sgrotkowski@um.warszawa.pl
ul. Żelazna 99, p. 104

Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej
tel. 22 44 357 15
Żelazna 99, p. 100

Zakres działania Wydziału Inwestycji Kubaturowych:

 • Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem, realizacją, nadzorowaniem i rozliczaniem zadań inwestycyjnych kubaturowych, określonych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
 • Opracowywanie projektów planów inwestycyjnych Dzielnicy – rocznych i wieloletnich w zakresie działania Wydziału;
 • Opracowywanie informacji o stanie realizacji dzielnicowych zadań inwestycyjnych ujętych w dzielnicowym załączniku do uchwały budżetowej m.st. Warszawy w zakresie działania Wydziału;
 • Prowadzenie spraw związanych z remontami placówek oświatowych;
 • Współpraca z Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju w zakresie planowania i prowadzenia zadań inwestycyjnych;
 • Opracowywanie dla poszczególnych inwestycji etapów i harmonogramów procesów inwestycyjnych;
 • Pełnienie funkcji inwestora i rozliczanie wydatków inwestycyjnych, w tym przekazywanie poszczególnych elementów wytworzonego majątku przyszłym użytkownikom;
 • Współpraca z właściwymi biurami (w tym uzyskiwanie stosownych opinii) w zakresie planowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontów placówek oświatowych;
 • Współpraca z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy w zakresie opracowywania projektów planów finansowych odnoszących się do inwestycji i remontów placówek oświatowych;
 • Prowadzenie spraw związanych z należytym wykonaniem umów dotyczących inwestycji i remontów;
 • Podejmowanie działań na rzecz racjonalnego i efektywnego wykorzystywania mediów energetycznych, wody i kanalizacji w obiektach nadzorowanych przez Urząd Dzielnicy.

Sprawdź lokalizację na mapie