null

Wydział Infrastruktury Drogowej dla Dzielnicy Wola

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dane adresowe:

Żelazna 99, 01-017 Warszawa
Pokój: I piętro, sekretariat pok.: 116
tel: (+48) 22 443 57 20
fax: (+48) 22 443 56 00
e-mail: wola.wid@um.warszawa.pl

Naczelnik Wydziału
Katarzyna Lubańska

Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Wydziału Infrastruktury Drogowej są:

Referat Zajęcia Pasa Drogowego
Kierownik – Krzysztof Denis
tel. 22 443 57 27,
e-mail: kdenis@um.warszawa.pl
ul. Żelazna 99, p. 110

Referat Inwestycji, Utrzymania i Remontu Dróg
p.o. Kierownik – Adam Marcinkiewicz
tel.: 22 443 57 33
e-mail: amarcinkiewicz@um.warszawa.pl
ul. Żelazna 99, p. 112

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury Drogowej  (WID) dla Dzielnicy należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej w zakresie systemów: wodociągowo-kanalizacyjnego, ciepłowniczego, elektroenergetycznego i gazowego,
 2. Monitorowanie procesów rozwojowych (samoistnych i stymulowanych zamierzeniami planistycznymi) Dzielnicy w celu dokonania oceny zapotrzebowania oraz rezerw zaopatrzenia w media energetyczne, wodę i kanalizację,
 3. Badanie spójności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych z założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Dzielnicy,
 4. Ewidencja urządzeń infrastruktury komunalnej umożliwiająca utworzenie, wdrożenie i eksploatowanie ogólnomiejskiego systemu numerycznego, wchodzącego w skład Systemu Informacji Przestrzennej m.st. Warszawy, w zakresie branż, o których mowa w pkt 1,
 5. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o drogach, w odniesieniu do dróg gminnych, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
 6. Realizacja zadań związanych z utrzymaniem i remontami dróg gminnych, w tym przygotowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych w tym zakresie, obejmującymi także będące w zarządzie Dzielnicy drogi wewnętrzne,
 7. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań technicznych z zakresu inżynierii ruchu na drogach gminnych oraz współpraca w tym zakresie z Biurem Zarządzania Ruchem Drogowym,
 8. Wykonywanie czynności w zakresie ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami w odniesieniu do dróg gminnych,
 9. Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach zagrożeń i awarii,
 10. Wykonywanie zadań z zakresu utrzymania i funkcjonowania iluminacji obiektów.
 • Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – tel. 22 44 35 727,  22 44 35 737, 22 44 35 757
 • Zezwolenia na awaryjne zajęcie pasa drogowego –  tel. 22 44 35 714
 • Zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie drogowym – tel. 22 44 35 728
 • Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (ogródki gastronomiczne) – tel. 22 44 35 735
 • Opiniowanie projektów organizacji ruchu oraz projektów drogowych – tel. 22 44 35 733
 • Sprawy związane z utrzymaniem porządku i czystości w pasie drogowym ulic gminnych – tel. 22 44 35 730
 • Sprawy związane z utrzymaniem należytego stanu technicznego ulic gminnych – tel. 22 44 35 726
 • Wyznaczenie ogólnodostępnych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych – tel. 22 44 35 733
 • Wykaz ulic gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie Dzielnicy Wola – tel. 22 44 35 730, 22 44 35 720

Internetowy Serwis Rowerowy m.st. Warszawy

Wszystkich Ci, którzy kochają jazdę na rowerze informujemy, iż został uruchomiony serwis internetowy dotyczący ruchu rowerowego w Warszawie. Na stronie można znaleźć m.in. informacje o systemie Veturilo, aktualnie prowadzonych inwestycjach, projektach, planach i wydarzeniach, a także przydatne kontakty i poradniki. Została również zamieszczona mapa rowerowa, która ukazuje całą infrastrukturę przyjazną rowerzystom.

Dodatkowe informacje i pliki do pobrania: