null

Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy Wola

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dane adresowe:
 
Solidarności 90, 01-003 Warszawa
Tel.: (+48) 22 443 59 04 , 443 59 05
Fax: (+48) 22 443 56 00
E-mail: wola.wgn@um.warszawa.pl
 
Naczelnik wydziału:
Anna Mroczkowska
 
 1. Zakres działań Wydziału Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami.
 2. Przekształcenie użytkowania wieczystego z mocy prawa w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
 3. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 4. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – zmiana terminu
 5. Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 6. Zmiana adresu do korespondencji
 7. Zmiana użytkownika wieczystego
 8. Naliczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 9. Przedłużenie terminu użytkowania wieczystego
 10. Udostępnienie nieruchomości dla celów realizacji inwestycji liniowej
 11. Sprzedaż lokali mieszkalnych
 12. Sprzedaż lokali użytkowych
 13. Wykreślenie hipoteki
 • Wniosek o wykreślenia hipoteki, która została ustanowiona w związku ze sprzedażą lokalu przez m.st. Warszawa – do pobrania
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – do pobrania
 1. Wyrażenie zgody właścicielskiej na wycięcie drzew lub krzewów
 • Wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na wycięcie drzew lub krzewów – do pobrania
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – do pobrania

Ustawodawca nie rozwiązał problemu związanego z koniecznością uiszczenia opłaty rocznej przez osoby, które do 31 marca nie otrzymają dokumentu potwierdzającego przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Miasto opracowało jednak procedurę, która pozwoli mieszkańcom na jej zapłatę i zaliczenie na poczet opłaty jednorazowej.

Na podstawie otrzymanych zaleceń uprzejmie informujemy, że w przypadku, gdy przed dniem 31 marca 2019 r. mieszkańcy miasta nie otrzymają zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, uzasadnione jest wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w dotychczasowej wysokości z zastrzeżeniem możliwości przeksięgowania wpłaconej kwoty na poczet opłaty przekształceniowej.

Warunkiem przeksięgowania wpłaconej kwoty i zaliczenia na opłatę przekształceniową będzie uzyskanie przez mieszkańca zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie oraz złożenie dyspozycji przeksięgowania zapłaconej kwoty.

W przypadku zgłoszenia przez byłego użytkownika wieczystego zamiaru uiszczenia wpłaty jednorazowej warunkiem przeksięgowania wcześniej wpłaconej kwoty będzie złożenie dyspozycji jej przeksięgowania.

W przypadku powstania nadpłaty po dokonanych przeksięgowaniach /na wniosek/, zwrot nadpłaty dokonywany będzie na wniosek osoby wpłacającej.