null

Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Wola

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dane adresowe:

Solidarności 90, 01-003 Warszawa
Pokój: 326 sekretariat
Tel.: (+48) 22 44 35 805
E-mail: wola.wbk@um.warszawa.pl

Naczelnik Wydziału
Elżbieta Chabros

Referat Księgowości i Sprawozdawczości Dochodów

 • Księgowość i windykacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
 • Księgowość i windykacja opłat z tytułu wykupu lokali, pierwszej opłaty
 • Księgowość i windykacja opłat i kar za zajęcie pasa drogowego
 • Księgowość i windykacja opłat z tytułu dzierżawy gruntu oraz bezumownego korzystania z gruntu
 • Księgowość i windykacja opłat za zezwolenia ze sprzedaży alkoholu
 • Podatek VAT (fakturowanie)
 • Wydawanie na podstawie złożonych wniosków zaświadczeń o niezaleganiu w należnościach finansowych
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym
 • Księgowość i windykacja opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
 • Księgowość i windykacja opłaty za usunięcie drzew i krzewów
 • Sprawozdawczość

Referat Finansowo-Księgowy

 • Prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy
 • Prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej Dzielnicy

Referat Planowania, Analiz i Sprawozdawczości

 • Opracowywanie propozycji do projektów załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy
 • Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, bilansów oraz sprawozdawczości opisowej dotyczącej Dzielnicy

Sprawy podatkowe – ważne informacje

Od 1 stycznia 2020 roku Centrum Obsługi Podatnika przejęło z Urzędów Dzielnic zadania z zakresu:

 • Podatku od nieruchomości
 • Podatku rolnego
 • Podatku leśnego
 • Podatku od środków transportowych
 • Opłaty skarbowej

W celu uzyskania informacji dotyczących wymiaru podatku i decyzji podatkowych prosimy o kontakt:

CENTRUM OBSŁUGI PODATNIKA
ul. Obozowa 57
tel. 22 44 30 900, 22 44 30 901, 22 44 39 991
e-mail: sekretariat.cop@um.warszawa.pl
Więcej – tutaj