null

Wolskie szkoły WIEdzą!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekty wolskich szkół wśród nagrodzonych w XVII edycji programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne

Poznaliśmy laureatów XVII edycji programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne. W jego ramach możliwe było otrzymanie dofinansowania na realizację projektów dotyczących m.in.: inicjatyw związanych z rozwojem zainteresowań naukowych z wykorzystaniem metod nauczania on - line, działań związanych z przestrzenią miasta, osiedla, szkoły, projektów związanych z kształtowaniem postaw otwartości, dialogu, akceptacji różnorodności, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej.

Wolskie przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe złoży w sumie 43 wnioski,
z czego dofinasowanie otrzymało aż 20 projektów, na kwotę: 118 653.00 zł

W tym roku najwięcej projektów nagrodzonych przygotowały szkoły ponadpodstawowe. Młodzież licealna będzie mogła uczestniczyć m.in. w projektach: „Nauczmy się oszczędności w dobie kryzysu, czyli termodynamika fenomenologiczna w służbie oszczędności (XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika), „E-kreator lepszego jutra - czyli jak uratować planetę
i człowieka” (XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida), „Młodopolski wehikuł czasu. Projekt pogłębiający wiedzę uczniów na temat literatury, sztuki i obyczajowości końca przełomu wieków XIX i XX realizowany przez XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza” (XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza), „Rozwijanie uzdolnień fotograficznych uczniów CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia - cykl warsztatów przygotowujących do utworzenia reportaży zdjęciowych na tematy ważne dla młodzieży” (CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia). Również uczniowie techników zostaną zaproszeni do realizacji projektów
m.in.: „Ortopedzi w akcji!” (Zespół Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego), „Kasprzakowa Akademia StartUp” (Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka).

Wśród nagrodzonych wniosków znajdują się również 3 projekty szkół podstawowych: Szkoły Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Szkoły Podstawowej nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej.

Więcej informacji: tutaj

 

Laureatom serdecznie gratulujemy, a uczniom życzmy satysfakcji w pracy projektowej.