null

Wolski Korowód 2020 – nowa odsłona kampanii

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Przegląd ofert pomocowych, profilaktycznych i ciekawe pomysły na zdrowszy styl życia – to atrakcje Wolskiego Korowodu, na którym zaprezentują się organizacje z całej Warszawy. Spotkania dla mieszkańców w parkach i miejscach aktywności lokalnej potrwają do października Po raz czternasty dzielnica Wola zaprasza na Wolski Korowód – przegląd ofert pomocowych, profilaktycznych i promujących zdrowy styl życia. Swoje propozycje zaprezentują placówki i organizacje pozarządowe. Tegoroczna edycja Wolskiego Korowodu odbędzie się w nowej formule. Pandemia spowodowała, że nie spotkamy się na jednym dużym wydarzeniu. Od 13 września do 31 października odbędzie się za to osiem mniejszych spotkań w plenerze i miejscach aktywności lokalnej. – Zależy nam na budowaniu dzielnicy otwartej i przyjaznej dla wszystkich mieszkańców. W trakcie Wolskiego Korowodu każdy będzie mógł zapoznać się z ofertą pomocową, którą zapewnia samorząd, organizacje pozarządowe i placówki ochrony zdrowia – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli. Przy współpracy z partnerami Korowodu zostanie wydana także publikacja zbierająca wszystkie prezentowane oferty. Informator ten zostanie przekazany organizacjom, instytucjom i mieszkańcom. Harmonogram i uczestnicy spotkań 13.09 (niedziela), godz. 11:00–12:30 – park Szymańskiego przy fontannach, Fundacja "Emeryt", Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Fundacja Kreatywni w Działaniu 20.09 (niedziela), godz. 11:00–12:30 –  park Moczydło przy placu zabaw, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", Poradnia Odchudzania i Odżywiania Sanus, Straż Miejska m.st. Warszawy, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola ms.t Warszawy, Wolska Rada Seniorów, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszaw, Fundacja Kreatywni w Działaniu 23.09 (środa), godz. 17:00–18:30 – park im. Ks. Janusza przy placu zabaw, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo, Hufiec ZHP Warszawa-Wola, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszaw, Fundacja Kreatywni w Działaniu Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom GNIAZDO, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Fundacja Kreatywni w Działaniu 30.09 (środa), godz. 17:00–18:30 – skwer Józefa Rotblata, róg ul. Nowolipki i Smoczej, Stowarzyszenie OD-Do, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st Warszawy, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy-Dzielnicowy Zespół Wola, Ognisko "Muranów" z Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", Koalicja na rzecz Zdrowia Psychicznego/Warszawski Dom pod Fontanną,Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Fundacja Kreatywni w Działaniu 8.10 (czwartek), godz. 17:00–18:30  – skwer Wandy Lurie przy ul. Działdowskiej, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st Warszawy, Fundacja Chrześcijańska "NEBO", Poradnia Odchudzania i Odżywiania Sanus, Wolskie Centrum Kultury, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Fundacja Kreatywni w Działaniu 14.10 (środa), godz. 17:00–18:30  – MAL Piaskownica, ul. Piaskowa 7, Fundacja Chrześcijańska "NEBO", Poradnia Odchudzania i Odżywiania Sanus, Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Fundacja Kreatywni w Działaniu 24.10 (sobota), godz. 11:00–12:30 – skwer ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Chłodna, Ognisko "Muranów" z Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie", Straż Miejska m.st. Warszawy, Stacja Muzeum, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Fundacja Kreatywni w Działaniu 29.10 (czwartek), godz. 17:00–18:30 – Dom Sąsiedzki na Ulrychowie, ul. Olbrachta 9, Fundacja Hereditas (Miejsce Aktywności Lokalnej Dom Sąsiedzki na Ulrychowie), Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st Warszawy, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Fundacja Kreatywni w Działaniu Projekt finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola; realizuje Fundacja Kreatywni w Działaniu Wolski Korowód 2020