null

WOLSKA ZBIÓRKA KRWI – MOBILNIE JUŻ 3 CZERWCA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Urząd Dzielnicy Wola, Zespół Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka razem z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie organizują zbiórkę krwi z wykorzystaniem mobilnego ambulansu, na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych w dniu 3 czerwca br. Pandemia nie zmniejsza zapotrzebowania na krew, a wręcz przeciwnie. W związku z dyskwalifikacją określonej liczby dawców, krew jest jeszcze bardziej potrzebna. Chcąc aktywizować  mieszkańców Dzielnicy Wola i ułatwić im, w sposób bezpieczny, oddanie krwi postanowiliśmy zorganizować kolejną Wolską Zbiórkę Krwi, tym razem w przestrzeni publicznej. W dniu 3 czerwca mobilny ambulans będzie czekał na wszystkich chętnych krwiodawców na placu przylegającym do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola, przy Al. „Solidarności” 90, w godz. 9:00 – 13:00. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zapewnia profesjonalną obsługę i najwyższe standardy bezpieczeństwa związane z całokształtem poboru krwi. Najwyższe normy stosowane są zarówno wobec personelu pobierającego krew jak również honorowych krwiodawców. Warunki, które musi spełniać dawca krwi, dostępne na stronie: www.rckik-warszawa.com.pl Centra krwiodawstwa wprowadziły dodatkowe procedury, które sprawiają, że oddawanie krwi jest nadal bezpieczne. W każdym miejscu poboru krwi zorganizowana jest dodatkowo śluza bezpieczeństwa tj.: zdezynfekowanie rąk, założenie maseczki, pomiar temperatury, każdorazowa dezynfekcja stanowiska oddawania krwi oraz zachowanie wymaganej odległości 2 m. Nie rezygnujcie z oddania krwi, podzielcie się zdrowiem. Organizatorzy mają nadzieję, że podjęte działania zachęcą Państwa do oddania krwi i przekazania jej chorym. Dopóki w żyłach płynie krew, można żyć do WOLI! Zapraszamy!