null

Wolsk Rada Seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Celem działania Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy.

Rada pełni rolę konsultacyjną, doradczą i inicjatywną dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy.

Skład osobowy II kadencji Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (2018 – 2021):

Bralska Danuta, Bruśk Iwona, Cąpała Zbigniew, Czech Jacek, Draganiak Ryszard, Kania Lidia, Kowalska Elżbieta, Król Hanna, Małkowska – Cieślak Elżbieta, Niczke Zofia, Ogonowski Zbigniew, Romanowski Witold, Siemianowska – Reutt Krystyna, Siennicki Andrzej, Szeląg Alicja, Wójtowicz Teresa, Zieliński Adam, Piątkowski Dariusz

Prezydium Wolskiej Rady Seniorów:

Przewodniczący – Zbigniew Ogonowski

Zastępcy Przewodniczącego – Iwona Bruśk, Jacek Czech

Sekretarz: Elżbieta Kowalska

Przedstawiciele do Warszawskiej Rady Seniorów:

Przedstawiciel – Zbigniew Ogonowski

Zastępca Przedstawiciela – Lidia Kania

Kontakt:

e-mail: wolaseniora15@gmail.com

Dyżury: każdy czwartek w godz. 14.00 – 16.00
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”
ul. Nowolipie 25B
Telefony w godzinach dyżurów:
22 838 34 96
22 636 70 42
Facebook: Wolska Rada Seniorów

Rada została utworzona Uchwałą Nr V/25/2015 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 1 kwietnia 2015 roku.

  • Protokoły z posiedzeń Rady Seniorów Dzielnicy Wola II kadencji
  • Informacje o Radzie Seniorów Dzielnicy Wola I kadencji

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie