null

Wolska Rada Seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wolska Rada Seniorów doradza władzom dzielnicy w sprawach dotyczących osób starszych. Zrzeszeni mieszkańcy i mieszkanki, którzy ukończyli 60 lat inicjują wydarzenia i dialog międzypokoleniowy. W ostatnim roku radni podejmowali problemy związane z m.in. sytuacją mieszkaniową i zdrowotną seniorów.

Celem działania Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy jest reprezentowanie seniorek i seniorów, którzy mieszkają w naszej dzielnicy. Osoby starsze na pozioimie miasta reprezentuje Warszawska Rada Seniorów.

Rada została utworzona Uchwałą Nr V/25/2015 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z 1 kwietnia 2015 r.

Rada pełni funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną dla władz Woli w sprawach dotyczących seniorów.

Do zadań Rady Seniorów należy w szczególności:

 • monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy;
 • pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy;
 • współpraca z Warszawską Radą Seniorów;
 • tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych;
 • przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów.

Kontakt do Wolskiej Rady Seniorów

           e-mail: seniorzy.wola@um.warszawa.pl 

           Facebook: Wolska Rada Seniorów

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych dla Dzielnicy Wola
e-mail: wola.wor@um.warszawa.pl , tel. 22 443 57 90

Dyżury: PIERWSZY czwartek miesiąca: 

- Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, ul. Nowolipie 25B,   

   w godz. 14.00 – 16.00, tel. w godz. dyżuru: 22 636 70 42

- Miejsce Aktywności Lokalnej Kotłownia, ul.Olbrachta 9, w godz. 14.00 -16.00

          Trzecia kadencja Wolskiej Rady Seniorów

Lista członków III kadencji Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

(7.07.2022 - 6.07.2025)

  1. Marek Bojanowicz – Przewodniczący

  2. Grażyna Dworakowska – Zastępca Przewodniczącego

  3. Ewa Patkowska –Zastępca Przewodniczącego

  4. Ewa Molenda – Sekretarz

  5. Anna Jarosławska 

  6. Anna Kardaszewicz

  7. Maria Kucharska

  8. Elżbieta Poczmańska

  9. Bogusław Strzemieczny

  10. Eugeniusz Szymański

  11. Jadwiga Wojciechowska

 

Protokoły z posiedzeń Rady Seniorów Dzielnicy Wola III kadencji

 • 2022

07.07.2022 r.

Poprzednie kadencje:

Zobacz galerię (5 zdjęć)

Sprawdź lokalizację na mapie