null

Warszawianko, Wolanko - badaj się regularnie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Program profilaktyki raka piersi

Program dla kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z kryteriów:

 1. nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat;
 2. otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
 • rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka),
 • mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2,
 • nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

Na Woli program realizują:

 • SPZOZ Wola – Śródmieście
  Przychodnia Lekarska przy ul. Płockiej 49 – tel. 22 632 15 61
 • Centrum ATTIS
  Poradnia Zdrowia Kobiety przy ul. Górczewskiej 89 – tel. 22 321 14 75

  Dodatkowo w Warszawie są postoje mammobusów NFZ, w których realizowany jest program przesiewowy profilaktyki raka piersi dla kobiet 50-69.

Sprawdź harmonogram

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:

 1. Które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;
 2. Obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Rak szyjki macicy przez dłuższy czas nie daje żadnych objawów. Dlatego WAŻNE jest badanie, które pozwala ocenić stan szyjki macicy i wykryć najmniejsze zmiany.

Na Woli program realizują:

 • SPZOZ Wola Śródmieście: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
  ul. Płocka 49, tel. 22 632 38 78
  ul. Elekcyjna 54, tel. 22 836 45 39
 • Centrum ATTIS:
  Poradnia Ginekologiczno- ul. Górczewska 89 (tel. 22 321 14 75).

Warszawianko pamiętaj – im wcześniej wykryty nowotwór – tym większa szansa na całkowite wyleczenie!

Na badania w ramach programów profilaktycznych kobiety mogą zgłaszać się bez skierowania – wystarczy się zapisać.

***
Niepokojące dane o zdrowiu warszawianek
wynikające z „Diagnozy stanu zdrowia mieszkańców Warszawy”
(przygotowanej przez Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy):

 • Nowotwory złośliwe są drugą przyczyną umieralności Warszawiaków. Odpowiadają za 27 proc. zgonów.
 • Obserwuje się dynamiczny wzrost zachorowalności u kobiet po 30. roku życia. Zachorowalność na nowotwory w populacji osób przed 65. rokiem życia jest wyższa u kobiet, niż u mężczyzn.
 • U Warszawianek najwięcej rozpoznaje się nowotworów piersi – ok. 1075 rocznie.
 • Rak szyjki macicy jest w czołówce, jeśli chodzi o zachorowalność u Warszawianek.
 • Ryzyko zachorowania na nowotwory w populacji Warszawy rośnie z wiekiem.
 • Najwięcej zgonów nowotworowych obserwuje się u osób w wieku powyżej 65. roku życia (71-72%).
 • Około 1/4 zgonów nowotworowych rejestrowana jest u osób w średnim wieku (25% u kobiet).