null

Warszawa wspiera ofiary przemocy domowej mimo epidemii

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Warszawa, pomimo trwającego stanu epidemii, nieprzerwanie świadczy pomoc ofiarom przemocy domowej. Konieczność pozostawania w domu zwiększa ryzyko wystąpienia agresywnych zachowań wobec członków rodziny. Trudną sytuację potwierdzają organizacje działające na rzecz praw osób doświadczających przemocy. Sytuacja izolacji społecznej przyczyniła się do nasilenia zjawiska przemocy domowej. Problem potwierdza wzrost liczby zgłoszeń telefonicznych i mailowych od osób potrzebujących wsparcia. Tylko jedna z organizacji, Centrum Praw Kobiet, odnotowała niemal 50 proc. więcej połączeń telefonicznych na numer interwencyjny i około 20 proc. zgłoszeń mailowych. Katarzyna Wilkołaska–Żuromska, pełnomocniczka prezydenta m.st. Warszawy do spraw kobiet, zwróciła się do mieszkańców o pomoc w rozpowszechnianiu specjalnego plakatu informacyjnego. Można to zrobić elektronicznie lub drukować i umieszczać w przestrzeni publicznej, np. w widocznym miejscu w sklepach. Gdzie szukać pomocy Na stronie um.warszawa.pl/antyprzemocowa można znaleźć aktualne informacje o instytucjach pomocowych: numerach telefonów zaufania, bezpłatnej pomocy prawnej, wsparciu psychologicznym, miejscach pomocy w najbliższej okolicy. W związku z epidemią koronawirusa, placówki działają z zachowaniem odpowiednich procedur sanitarnych. Strona jest również przetłumaczona na język angielski, aby informacje były dostępne dla jak największej grupy migrantów, mieszkających w Warszawie, którzy nie znają języka polskiego ani systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Informacje na temat pomocy w stolicy można również uzyskać pod numerem telefonu Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19 115 - czynnego całą dobę, siedem dni w tygodniu. Wsparcie organizacji pozarządowych i OPS Wszystkie organizacje, które w ramach umów z miastem realizują zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, otrzymały rekomendacje, aby zawiesić do odwołania spotkania, zajęcia grupowe i szkolenia. Udzielają konsultacji zdalnie. Informacje o ofercie pomocowej NGO: um.warszawa.pl/antyprzemocowa. Pracownicy socjalni, asystenci rodzin i psychologowie z warszawskich ośrodków pomocy społecznej monitorują sytuację członków rodzin, w których dochodziło do przemocy, np. kontaktując się z nimi telefonicznie. Źródło: um.warszawa.pl

Załączniki: