null

W związku z zawieszeniem stacjonarnych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego rozpoczęto telefoniczną i mailową obsługę mieszkańców.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, od 16 marca 2020 r. została tymczasowo zawieszona działalność stacjonarna punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy. Rozpoczęto udzielanie nieodpłatnych porad za pomocą środków komunikacji na odległość. W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania zawieszona zostaje na terenie m.st. Warszawy stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Obsługa klientów w punktach, także w zakresie nieodpłatnej mediacji, nie będzie świadczona. W celu uzyskania nieodpłatnej porady za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (telefon, mail) należy przesłać skan podpisanego oświadczenia (format: pdf lub jpg) na adres mailowy wybranego punktu: Adresy mailowe dzielnicowych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W urzędzie dzielnicy Wola porady będą świadczone w następujących dniach i godzinach:
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Poniedziałek: 14.00 – 18.00 Wtorek – piątek: 12.00 – 16.00 nppar32wola@um.warszawa.pl
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE Poniedziałek: 10.00 – 14.00 Wtorek – piątek: 8.00 – 12.00 npongo33wola@um.warszawa.pl
  Uwaga: przy składaniu wniosku wymagane jest podanie danych osobowych wskazanych na wniosku, tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz nr PESEL (w przypadku jego braku nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości). Wzór oświadczenia