null

W dniu 20 września 2019r. odbyło się IV posiedzenie Wolskiego Zespołu ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Posiedzenie otworzył Pan Mirosław Starzyński, Przewodniczący Wolskiego Zespołu ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Spotkanie było poświęcone przede wszystkim dyskusji i głosowaniu nad dokumentem pn. „Plan Środowiskowego Systemu Wsparcia dla Dzielnicy Wola  – Strategii Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. W wyniku głosowania, członkowie Zespołu jednomyślnie przyjęli ww. dokument. „Plan Środowiskowego Systemu Wsparcia dla Dzielnicy Wola  – Strategii Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” jest dokumentem określającym kierunki działań Dzielnicy Wola w zakresie ograniczenia występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego lokalnej społeczności oraz poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi, jak również ich bliskiego otoczenia. Dodatkowo określa skoordynowane działania, które umożliwiają osobom z zaburzeniami psychicznymi większy dostęp do wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb oraz poprawę jakości usług, a co za tym idzie, wspieracie procesu zdrowienia tych osób. Działania te pozwolą wpłynąć na skuteczniejszą ochronę praw osób z zaburzeniami psychicznymi. Umożliwią realną zmianę postaw społecznych wobec tej grupy osób. Dokument zakłada realizację kierunków działania w oparciu o diagnozę i analizę SWOT, rozpoznanie zjawiska i jego lokalnych uwarunkowań, jak również identyfikację obszarów i działań, które należy poprawić na terenie Dzielnicy Wola. W dalszej części posiedzenia, Pani Marta Jakubiak, Zastępca Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pogratulowała Zespołowi przyjęcia dokumentu. Po omówieniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący podziękował zebranym i zamknął posiedzenie.
70474934_908291699539835_5706304922538999808_n
Zobacz galerię (2 zdjęć)
70614695_2981684951902600_8801510629530664960_n

Załączniki: