null

W Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" otwarto Punkt Informacji Senioralnej.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Od stycznia 2020 roku rozpoczął działanie Punkt Informacji Senioralnej w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie". Celem działalności punktu jest gromadzenie oraz udzielanie informacji o projektach i działaniach m.st. Warszawy kierowanych do osób starszych. Zachęcamy do przekazywania informacji o podejmowanych inicjatywach na rzecz seniorów na adres mailowy: informacja@camnowolipie.pl