null

Użytkowanie wieczyste- przypomnienie!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
              Warszawiacy, którzy otrzymali zaświadczenie potwierdzające przekształcenie nieruchomości przed końcem listopada 2019 r. powinni najpóźniej do 31 stycznia 2020 r. zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą w urzędzie dzielnicy lub Zarządzie Mienia Skarbu Państwa (ePUAP, poczta). Urząd ma 14 dni na poinformowanie o wysokości należności. A następnie wnieść opłatę jednorazową do 29 lutego 2020 r. Natomiast mieszkańcy, którzy otrzymali dokument po 30 listopada 2019 r.  mają 2 miesiące na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą (licząc od dnia otrzymania dokumentu) oraz kolejne 2 miesiące na wniesienie opłaty, po otrzymaniu informacji o wysokości należności. Szczegóły pod linkiem: https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/z-w-terminie-wniosek-o-op-jednorazow