null

Utworzono punkt konsultacyjny dla rodziców oferujący pomoc w trudnych sytuacjach.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dzielnicowe Centrum integracj Drodzy Rodzice, od stycznia 2020 r. na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w ramach Dzielnicowego Centrum ds. Integracji został utworzony punkt konsultacyjny dla rodziców, który oferuje Państwu pomoc przy rozwiązywaniu sytuacji trudnych, związanych z realizacją na terenie przedszkola lub szkoły zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgłaszanie spraw/umawianie się na konsultacje w trakcie dyżuru telefonicznego:
  • środa 9.00 - 14.00, tel. 22 836 70 88 do Pani Iwony Lewickiej wicedyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2,
  • czwartek 9.00 - 12.00, tel. 22 631 57 73 do pani Alicji Melon wicedyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1.
Serdecznie zapraszamy !