null

Urząd Pracy m.st. Warszawy funkcjonuje w trybie online.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-CoV-2 Urząd Pracy m.st. Warszawy do odwołania będzie realizował swoje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Wszelkie swoje zadania realizuje w trybie online. Wszystkie dokumenty i wnioski należy składać elektronicznie przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Korzystając z usług elektronicznych przez Internet można m.in.: Jeżeli pojawiają się problemy z wypełnieniem formularza informacje można uzyskać pod numerem infolinii 19 524 lub pod linkiem: film instruktażowy Informację telefoniczną w przypadku problemów z dokonaniem rejestracji on-line można uzyskać również pod numerami telefonów - rejestracja w siedzibie przy:
    • ul. Grochowskiej 171 B 22 391 13 00 wew. 312 lub 313,
    • ul. Ciołka 10 A  22 836 71 70 lub 22 877 73 50
  Informujemy, że osoba, która nie dysponuje profilem zaufanym, a ma dostęp do konta elektronicznego w banku ma możliwość założenia profilu zaufanego bez wychodzenia z domu. Szczegółowe informacje https://pz.gov.pl Istnieje możliwość rejestracji droga papierową dla osób, które nie mogą dokonać rejestracji przez internet. Od dnia 15 kwietnia od godziny 8.00 uruchomione zostają kolejne ścieżki rejestracji:
  • z wykorzystaniem skrzynek, które wystawione są przed siedzibą Urzędu przy ul. Grochowskiej 171B oraz Ciołka 10A, w godzinach pracy Urzędu;
  • poprzez wysłanie kompletu dokumentów drogą pocztową.
szczegółowa informacja

Wizyty w terminach wyznaczonych do końca kwietnia 2020 r.

Osoby bezrobotne, które mają wyznaczony termin spotkania do końca kwietnia br., proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy z Centrum Aktywizacji Zawodowej:

Współpraca z pracodawcami

Informacje o pomocy jaką powiatowe urzędy pracy oferują pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19 mozna odnaleźć tutaj: https://warszawa.praca.gov.pl Kontakt: tel. 22 836 83 28, 693 397 108 e-mail: tarcza@up.warszawa.pl Wszystkie wnioski wraz z załącznikami związane z ubieganiem się o organizację stażu, refundację kosztów zatrudnienia (prac interwencyjnych / wyposażenia stanowiska pracy) można przesłać do urzędu korzystając z usług elektronicznych przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego W przypadku realizacji usług i instrumentów rynku pracy prosimy o korzystanie z usług elektronicznych przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego

Dane kontaktowe:

Informujemy, że pisma do Urzędu można przesłać poprzez: https://warszawa.praca.gov.pl/elektroniczna-skrzynka-podawcza za pośrednictwem poczty elektronicznej kancelaria.ciolka@up.warszawa.pl; kancelaria.grochowska@up.warszawa.pl Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Reguluje to ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374)