null

Unieważnienia zamówienia – usługa transportowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Protokół z dnia 21.07.2022 r. unieważnienia zamówienia o wartości szacunkowej bez podatku od towarów i usług, powyżej 5.000 złotych do kwoty poniżej 130.000 złotych

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

URZĄD DZIELNICY WOLA

WYDZIAŁ ZASOBÓW LOKALOWYCH

Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa

    nazwa jednostki/wydziału/referatu                                                                            Warszawa dnia 21.07.2022r.

Protokół

unieważnienia zamówienia o wartości szacunkowej bez podatku od towarów i usług,

powyżej 5.000 złotych do kwoty poniżej 130.000 złotych  

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Usługa transportowa – przeprowadzki do lokali zamiennych – nowe nieplanowane zamówienie

2. W dniu : 12 lipca 2022 roku  

2.1 Za pośrednictwem poczty elektronicznej zaproszono dwie firmy : „KLEKS” Dariusz Grzyb i Firma Usługowa „Trager”,  do złożenia dodatkowej oferty.

3. WYKAZ WYKONAWCÓW, którzy złożyli oferty w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia 15 lipca 2022 roku do godz. 14.00.

W oznaczonym terminie nie złożono ofert.       

4. FIRMA PODLEGĄCA WYKUCZENIU  : nie dotyczy

Uzasadnienie: nie dotyczy

5. POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE  w dniu 21 lipca 2022 roku.

Uzasadnienie: Zamawiający nie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty i zdecydował o zwróceniu się do firm : KLEKS” Dariusz Grzyb i Firma Usługowa „Trager” Grzegorz Klecha o podanie w terminie do godziny 14.00 dnia 15 lipca 2022 roku, nowych cen, nie wyższych niż złożone. Ze względu, że
w tym terminie obydwie firmy nie złożyły ofert, postępowanie na realizację Usługi transportowej – przeprowadzki do lokali zamiennych – nowe nieplanowane zamówienie, zostało umorzone. 

      Postępowanie przeprowadził:

          GŁÓWNY SPECJALISTA

W WYDZIALE ZASOBÓW LOKALOWYCH

               Mirosław Oniśk

                         /.../

         ...21.07.2022 r.........................................

          data i podpis wnioskodawcy

                                                                                                                                              Zatwierdził :

                                                                                                                                            NACZELNIK

                     WYDZIAŁU ZASOBÓW LOKALOWYCH

                                                                                                                                             dla DZIELNICY WOLA

                                                                                                                                                        /... /

                                                                                                                                                 Izabela Gello

                                                                                                                                         data i podpis kierownika wnioskodawcy

                                                                                                                                              lub osoby upoważnionej