null

Udany pilotaż nowatorskiego systemu do nauki matematyki

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W sześciu wolskich podstawówkach realizowany był projekt „Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy”, w ramach którego prowadzony był pilotaż informatycznego systemu wsparcia nauczania matematyki, opracowanego przez naukowców z Politechniki Warszawskiej. Wola była pierwszą dzielnicą, w której testowano to rozwiązanie. Teraz czas na podsumowanie trwającej pół roku pracy. Specjaliści z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej opracowali unikalny na skalę światową system informatyczny, który wspomaga uczniów i nauczycieli w nauczaniu matematyki. Specjalna platforma internetowa zawiera zestawy interaktywnych zadań o zróżnicowanym poziomie trudności, a jedną z głównych zalet jest spersonalizowana edukacja, ponieważ system sam dostosowuje się do poziomu danego ucznia. - Innowacyjne podejście do kwestii edukacyjnych jest bardzo istotne, dlatego od razu zainteresowaliśmy się tym systemem. Testowaliśmy go w sześciu naszych szkołach podstawowych przez blisko pół roku i już możemy powiedzieć, że zdał swój egzamin – mówi Grażyna Orzechowska-Mikulska, burmistrz dzielnicy Wola. - Po tak udanym początku liczymy, że będziemy projekt kontynuować w kolejnych latach i że nasi uczniowie przyczynią się do rozwoju tej platformy - dodaje. Projekt „Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy” był na Woli realizowany w Szkołach Podstawowych nr.: 25, 63, 132, 221, 225 i 236 przez ostatnie pół roku. - Pierwotnie podpisaliśmy umowę na udostępnienie systemu dla 100 uczniów klas IV, jednak ostatecznie z tego innowacyjnego rozwiązania korzystało aż 330 wolskich uczniów - mówi Grażyna Orzechowska-Mikulska, zastępca burmistrza Dzielnicy Wola. To było kilka miesięcy intensywnej pracy. - W okresie trwania pilotażu uczniowie rozwiązali 89019 zadań, z czego 62291 poprawnie, co daje wynik 69,97% poprawnych odpowiedzi. Oznacza to, że każdy uczeń biorący udział w programie rozwiązał średnio 270 zadań – mówi Artur Jackowski kierujący zespołem odpowiedzialnym za zeszyt.online (silnik systemu). System współpracuje z uczniem pomagając mu samodzielnie dojść do prawidłowego rozwiązania danego zadania. Za każdym razem, kiedy zadanie nie zostało rozwiązane prawidłowo, system zachęcał ucznia do wykonania zadań pomocniczych. Uczeń był również proszony o wykonanie zadania sprawdzającego, które było podobne do tego, w którym popełnił błąd. System jest chwalony zarówno przez uczniów jak i nauczycieli. - Ciekawy interfejs oraz rozbudowany system motywacyjny zachęca uczniów do częstego logowania się na platformie. System rozpoznaje zdolności ucznia, tworzy jego profil i dostosowuje stopień trudności zadań. Dzięki temu uczniowie oraz nauczyciele mają możliwość prowadzenia indywidualnego toku nauczania. Program  ten to doskonałe narzędzie dydaktyczne. Nauczyciel wie z jaką partią materiału uczeń ma problem i może się skoncentrować na pracy nad konkretnymi zagadnieniami. Sami uczniowie chętnie też korzystają z tego narzędzia – mówi Elżbieta Krużyńska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 225.