null

Tydzień Integracji na Woli w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 310

Drukuj otwiera się w nowej karcie

21 lutego 2019 r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie pod hasłem: Każdy z nas jest inny, różny i wyjątkowy” w ramach Tygodnia Integracji na Woli. Uroczyste spotkanie rozpoczęła p. Dorota Chmurska Dyrektor przedszkola, witając wszystkich zebranych. Po powitaniu w skrócie zapoznała dzieci z pojęciem integracji, która ma, m.in. na celu kształcić u dzieci prawidłowe postawy społeczne, akceptację odmienności oraz uczyć poszanowania cudzej godności i uwrażliwiać na uczucia innych. Następnie zaproszono wszystkich na przedstawienie pt. „Rzepka”, w którym wystąpiły dzieci z grupy integracyjnej Delfinki. Z wielkim zaangażowaniem i przejęciem nasi młodzi aktorzy wcielali się w swoje role, a publiczność owacyjnie nagradzała cały występ. Przy okazji widzowie zrozumieli, że bez współpracy, akceptacji i wzajemnego porozumienia nie można osiągnąć sukcesu. Po wspaniałym występie, nastąpiło podsumowanie przedszkolnego konkursu plastycznego „Zimowy krajobraz za oknem”, podczas którego wielkimi brawami nagrodzono wszystkich uczestników konkursu oraz wręczono im dyplomy.

Serdecznie gratulujemy!

Załączniki: