null

TESTUJEMY NOWATORSKĄ PLATFORMĘ DO NAUKI MATEMATYKI

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W wybranych wolskich szkołach podstawowych realizowany jest projekt „Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy”, w ramach którego prowadzony jest pilotaż informatycznego systemu wsparcia nauczania matematyki. Wola jest pierwszym samorządem w Polsce, z którym Politechnika podjęła współpracę dotyczącą testów.

Specjaliści z Politechniki Warszawskiej opracowali unikalny na skalę światową system informatyczny, który wspomaga uczniów i nauczycieli w nauczaniu matematyki. Specjalna platforma internetowa zawiera zestawy interaktywnych zadań o zróżnicowanym poziomie trudności. Jedną z głównych zalet jest spersonalizowana edukacja. System sam dostosowuje się do poziomu danego ucznia. – Dzięki temu narzędziu uczniowie oraz nauczyciele mają możliwość prowadzenia indywidualnego toku nauczania. Podczas rozwiązywania poszczególnych zadań system na bieżąco ocenia umiejętności ucznia i dostosowuje odpowiedni poziom trudności do jego aktualnych możliwości – mówi Artur Jackowski kierujący zespołem odpowiedzialnym za zeszyt.online (silnik systemu). To pozwala na optymalne wykorzystanie czasu ucznia, poświęcanego na naukę.

Ponadto system współpracuje z uczniem pomagając mu samodzielnie dojść do prawidłowego rozwiązania danego zadania.  - Inne dostępne na rynku narzędzia edukacyjne w przypadku popełnionego błędu co najwyżej podają poprawny wynik. Nasz system natomiast sprawia, że uczeń samodzielnie dochodzi do prawidłowego rozwiązania. System stara się wykrywać problemy uczniów i tak kieruje doborem spersonalizowanych zadań, aby uczeń sam był w stanie zrozumieć przyczynę swojego błędu i się poprawić, jak również samodzielnie rozwiązać zadanie, które wcześniej było dla niego za trudne – dodaje Artur Jackowski.

System otwiera również zupełnie nowe możliwości dla nauczycieli. Nie muszą oni tracić czasu na sprawdzanie, czy uczeń terminowo i poprawnie rozwiązał zadania domowe. To jest realizowane automatycznie. Nie muszą też sami układać indywidualnych programów nauczania dla uzdolnionych. Nauczyciel za pomocą dedykowanego panelu może zobaczyć wszystkie osiągnięcia poszczególnych uczniów. Nauczyciel wie z czym uczniowie mają największy problem, może analizować wyniki poszczególnych osób i odpowiednio dostosować proces nauczania do aktualnych umiejętności swoich podopiecznych. – Teraz dokładnie wiem z jaką partią materiału ma problem dany uczeń i mogę skoncentrować się na pracy nad konkretnymi zagadnieniami. Sami uczniowie też chętnie korzystają z tego narzędzia – mówi Ewa Stuczyńska, nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej nr 225. System ułatwia również wychwycenie tych uczniów, którzy mają ponadprzeciętne umiejętności.

Dotychczas prowadziliśmy zamknięte ćwiczenia w klasach zaprzyjaźnionych nauczycieli, którzy współpracują przy rozwoju platformy oraz wśród dzieci pracowników naszej uczelni. Rezultaty były bardzo obiecujące. Teraz poszerzamy grono użytkowników. W obcych nam środowiskach sprawdzamy jak skuteczny jest nasz zeszyt.online i jak jest odbierany. Dostajemy wiele cennych uwag od nauczycieli, uczniów i rodziców, za które dziękujemy. Staramy się na bieżąco dostosowywać do potrzeb i oczekiwań. Na pewno czeka nas jeszcze wiele pracy, aby stworzyć wymarzony system, ale już teraz, po ponad miesiącu pilotażu uzyskaliśmy bardzo dobre wyniki. Na razie to za mała próba, aby już mówić o sukcesie. Jeśli jednak wyniki utrzymają się przez kolejne miesiące, w których dołączą kolejni uczniowie, to naprawdę będziemy mieli Państwu czym się pochwalić. To będzie potwierdzony przełom względem dostępnych obecnie pomocy dydaktycznych – cieszy się Artur Jackowski.

Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważne dla naszej przyszłości są nauki ścisłe. To one rozwijają technologicznie naszą cywilizację – dostrzega Konstanty Junosza-Szaniawski, Prodziekan ds. Nauczania Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.– To właśnie dlatego Wydział angażuje się w szereg działań, które promują i rozwijają matematykę wśród młodzieży. Od tego, jak zostanie przygotowana matematycznie na poziomie szkoły podstawowej i średniej zależy, jak ambitnie możemy prowadzić później zajęcia na studiach – dodaje.

Projekt „Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy” to także praktyczny przykład wdrożenia systemu, który silnie bazuje na inżynierii danych, w szczególności na uczeniu maszynowym. Jest to jeden z obszarów, w których specjalizuje się nasz Wydział. Uczestników projektu zapraszamy w przyszłości nie tylko na studia związane z matematyką, informatyką czy szeroko rozumianą analizą danych, ale także do angażowania się w badania prowadzone przez naszych pracowników i do szukania zastosowań zdobywanej u nas wiedzy – kontynuuje Prodziekan.

Obecnie na Woli trwa pilotaż tego nowatorskiego projektu. – W projekcie „Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy” bierze udział 100 uczniów klas czwartych z pięciu wolskich podstawówek. Warto podkreślić, że jesteśmy pierwszym samorządem w Polsce, który ma dostęp do tego innowacyjnego rozwiązania – mówi Grażyna Orzechowska-Mikulska, zastępca burmistrza dzielnicy Wola.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, a dzielnica podpisała umowę o współpracy z Politechniką Warszawską, która będzie obowiązywała do końca lipca br. -  Nauczyciele i uczniowie z wybranych szkół otrzymali dostęp do platformy oraz będą mogli uczestniczyć w zajęciach warsztatowych realizowanych na Politechnice Warszawskiej – podkreśla Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.

Wysłaliśmy zaproszenia do kliku gmin. Warszawska Wola natychmiast zainteresowała się projektem dostrzegając potencjał systemu –mówi Łukasz Błaszczyk, kierownik projektu „Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy” Nie ukrywam, że wsparcie organizacyjne, które otrzymaliśmy na Woli, bardzo ułatwiło nam pracę przy pierwszym wdrożeniu. Zdobyte doświadczenie pozwoliło też lepiej rozplanować starty w kilku innych zaproszonych dzielnicach i podwarszawskich gminach.

Planujemy w przyszłości nawiązać współpracę z innymi samorządami. Mamy ambicję zrealizować projekt na dużo większą skalę. Liczba zgłoszeń przekracza jednak nasze aktualne możliwości wsparcia i na razie wstrzymaliśmy nowe zapisy. Zgłaszających się chętnych umieszczamy na liście oczekujących na następną edycję – kończy Łukasz Błaszczyk.

 

Szkoły biorące udział w pilotażu:

1.     Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Grzybowska 35;

2.     Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sandora Petöfiego, ul. Grabowska 1;

3.     Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej, ul. Ogrodowa 42/44;

4.     Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej,
ul. Elekcyjna 21/23;

5.     Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego, ul. J. Brożka 15.

dsc_2855a.jpg
Zobacz galerię (5 zdjęć)
dsc_2860.jpg
dsc_2885.jpg
dsc_2902.jpg
dsc_2916.jpg