null

Terminy wypłat świadczeń: rodzinnych, alimentacyjnych i opiekuńczych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Harmonogram planowanych wypłat świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i opiekuńczych Mieszkańcom Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w roku 2023:

 
Miesiąc Data planowanej wypłaty świadczeń
Styczeń 26.01.2023
Luty 23.02.2023
Marzec 28.03.2023
Kwiecień 26.04.2023
Maj 25.05.2023
Czerwiec 27.06.2023
Lipiec 27.07.2023
Sierpień 28.08.2023
Wrzesień 27.09.2023
Październik 26.10.2023
Listopad 27.11.2023
Grudzień 21.12.2023

 

Uwaga: Terminy wskazane w powyższym harmonogramie nie są jednoznaczne z terminem wpływu środków na osobiste konta bankowe lub dostarczeniem przekazu pocztowego. We wskazanych powyżej dniach Urząd Dzielnicy Wola przekazuje środki na wypłatę świadczeń, czas ich dotarcia jest uzależniony od harmonogramu pracy placówek bankowych i pocztowych.

Realizacja wypłaty świadczeń dokonywana jest do ostatniego dnia miesiąca.