null

Terminy wypłat świadczeń: rodzinnych, alimentacyjnych i opiekuńczych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Harmonogram planowanych wypłat świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i opiekuńczych Mieszkańcom Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w roku 2022:

 
Miesiąc Data planowanej wypłaty świadczeń
Styczeń 27.01.2022
Luty 24.02.2022
Marzec 28.03.2022
Kwiecień 27.04.2022
Maj 26.05.2022
Czerwiec 27.06.2022
Lipiec 27.07.2022
Sierpień 25.08.2022
Wrzesień 27.09.2022
Październik 27.10.2022
Listopad 24.11.2022
Grudzień 21.12.2022

 

Uwaga: Terminy wskazane w powyższym harmonogramie nie są jednoznaczne z terminem wpływu środków na osobiste konta bankowe lub dostarczeniem przekazu pocztowego. We wskazanych powyżej dniach Urząd Dzielnicy Wola przekazuje środki na wypłatę świadczeń, czas ich dotarcia jest uzależniony od harmonogramu pracy placówek bankowych i pocztowych.

Realizacja wypłaty świadczeń dokonywana jest do ostatniego dnia miesiąca.