null

Taksówki dla osób z niepełnosprawnościami

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W ramach pilotażowej akcji m.st. Warszawa podpisało umowę na przewóz taksówkowy dla osób z niepełnosprawnościami, które nie muszą korzystać ze specjalistycznego transportu. Przewóz taksówkowy realizuje firma WAWA Taxi Sp. z o.o.  Zlecenia przyjmowane są pod numerem telefonu (22) 333 4444 na hasło „Wawa Taxi bez barier”  
  • Kto może korzystać z usług?
Z przejazdów taksówkami będą mogli skorzystać mieszkańcy Warszawy z niepełnosprawnościami:
  1. posiadający ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym;
  2. posiadający ważne orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej
  3. oraz osoby posiadające orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane na podstawie ustawy o emeryturach i rentach
  4. posiadający ważne orzeczenie równoznaczne do orzeczeń wymienionych powyżej
  • Opłaty za przejazd i warunki realizacji
Kursy będą realizowane w godz. 6.00 – 23.00 w dni powszednie oraz w niedziele i święta z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zryczałtowana opłata za kurs wyniesie 15 zł za przejazd w jedną stronę maksymalnie do 30 km na terenie Warszawy oraz do 20 km od granic miasta – pokrywamy pozostałą kwotę za przejechane kilometry. W przypadku kursu powyżej 30 km na terenie miasta oraz 20 km od jego granic, za każdy kolejny przejechany kilometr opłatę poniesie osoba korzystająca z przejazdu - wg stawek taryfowych operatora. regulamin swiadczenia uslug