null

Sztuczna inteligencja wspiera naukę matematyki

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Właśnie podpisane zostały umowy dotyczące współpracy z Politechniką Warszawska w zakresie opartego na sztucznej inteligencji systemu informatycznego wspierającego naukę matematyki. W tym roku szkolnym programem zostanie objętych 1756 uczniów z wszystkich klas IV i niektórych klas V szkół podstawowych. W ubiegłym roku szkolnym wolskie szkoły brały udział w pilotażu, a Wola była pierwszą dzielnicą, w której testowano to rozwiązanie. Specjaliści z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej opracowali oparty na sztucznej inteligencji, unikalny na skalę światową system informatyczny, który wspomaga uczniów i nauczycieli w nauczaniu matematyki. Specjalna platforma internetowa zawiera zestawy interaktywnych zadań o zróżnicowanym poziomie trudności, a jedną z głównych zalet jest spersonalizowana edukacja, ponieważ system sam dostosowuje się do poziomu danego ucznia. – Nie ma sensu, aby bardzo dobry uczeń rozwiązywał wiele prostych, mechanicznych zadań – mówi Artur Jackowski, kierownik zespołu „zeszyt.online”. – Od pewnego momentu niczego nowego się nie nauczy. Aby lepiej efektywniej wykorzystywać czas nauki, lepiej dać mu zadania, które wymagają od niego większego wysiłku intelektualnego. Z drugiej strony nie ma co dawać uczniom słabszym bardzo trudnych zadań. Zapewne na razie nie będą w stanie ich rozwiązać. Zmarnują tylko czas i nabiorą awersji do matematyki  – dodaje. Ponadto system współpracuje z uczniem pomagając mu samodzielnie dojść do prawidłowego rozwiązania danego zadania.  - Inne dostępne na rynku narzędzia edukacyjne w przypadku popełnionego błędu co najwyżej podają poprawny wynik. Nasz system natomiast sprawia, że uczeń samodzielnie dochodzi do prawidłowego rozwiązania. System stara się wykrywać problemy uczniów i tak kieruje doborem spersonalizowanych zadań, aby uczeń sam był w stanie zrozumieć przyczynę swojego błędu i się poprawić, jak również samodzielnie rozwiązać zadanie, które wcześniej było dla niego za trudne – dodaje Artur Jackowski. W ubiegłym roku szkolnym system był testowany w sześciu wolskich szkołach, a Wola była pierwszą warszawską dzielnicą, która podjęła współpracę z Politechniką Warszawską w tym zakresie. - Innowacyjne podejście do kwestii edukacyjnych jest bardzo istotne, dlatego od razu zainteresowaliśmy się tym systemem. Testowaliśmy go w sześciu naszych szkołach podstawowych przez blisko pół roku, a projekt zebrał pozytywne opinie nauczycieli, uczniów i rodziców – mówi Grażyna Orzechowska-Mikulska, zastępca burmistrza dzielnicy Wola. Teraz wolskie szkoły podstawowe podpisały z Politechniką Warszawska umowy na bieżący rok szkolny. – Chcemy aby z tego innowacyjnego narzędzia korzystali nasi uczniowie z wszystkich klas IV i niektórych klas V, dlatego system „zeszyt.online” będzie funkcjonował w naszych 17 szkołach podstawowych. Programem objętych będzie aż 1756 uczniów – mówi Grażyna Orzechowska-Mikulska, zastępca burmistrza dzielnicy Wola.