null

Stawienie się do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Plik książeczek wojskowych leżących na biurku, w tle plakietka z napisem: przedstawiciel prezydenta m.st. Warszawy

Mężczyzn zameldowanych na Woli, którzy w tym roku kalendarzowym kończą 19 lat i podlegają kwalifikacji wojskowej, przyjmuje od 7 września do 7 października Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 przy ulicy Pabla Nerudy 1 na Bielanach.

Wszystkie osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej powinny odebrać wezwania imienne, które delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicy Wola wysłała zgodnie z listą stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej, przekazaną  przez komórkę do spraw obywatelskich na w dzielnicy.

Z powodu trwającego stanu pandemii covid-19 wojewoda mazowiecki wyznaczył termin kwalifikacji wojskowej na terenie Warszawy na okres od 9 sierpnia do 19 listopada 2021 roku.
W związku z tym dostarczanie wezwań dla mieszkańców Woli przypadło na okres wakacyjny i wiele listów wróciło niedostarczonych z powodu zamkniętych mieszkań.

Osoby, które z różnych przyczyn nie odebrały wezwania zobowiązane są zgłosić się osobiście do wolskiej delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w celu złożenia wyjaśnień, odebrania wezwania lub złożenia dokumentów usprawiedliwiających nieobecność. Osoby podlegające kwalifikacji mogą zgłosić się również bezpośrednio do Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 1 (PKL Nr 1).

Zgłoszenie się do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkowe zgodnie z zapisami ustawy
o powszechnym obowiązku obrony. Niezgłoszenie się, nawet mimo nie otrzymania wezwania, może skutkować nałożeniem grzywny bądź przymusowym doprowadzeniem przez Policję.

Musimy wiedzieć, że zgodnie z obowiązującym prawem, kwalifikacja obejmuje:

  1. Mężczyzn kończących w danym roku kalendarzowym 19 lat życia;
  2. Mężczyzn którzy nie stawili się do kwalifikacji – do ukończenia 24 roku życia;
  3. Osoby które otrzymały orzeczenie o czasowej niezdolności do służby wojskowej;
  4. Kobiety posiadające kwalifikacje przydatne dla sił zbrojnych (głównie zawody medyczne), ale tylko te, które wskazali wojskowi komendanci uzupełnień;
  5. Ochotników, którzy ukończyli 18. rok życia.

Celem kwalifikacji jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wydanie książeczki wojskowej.

W 2009 roku w wyniku nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej zawieszony został obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej. Konsekwencją tych zmian było zastąpienie dotychczasowego poboru do wojska kwalifikacją wojskową.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o kwalifikacji lub w przypadku wątpliwości, należy kontaktować się z:

  • Delegaturą Biura Bezpieczenstwa i Zarządzania Kryzysowego: tel. 22 443 57 67 w godzinach pracy urzędu;
  • Powiatową Komisją Lekarska Nr 1: tel. 519 047 303, w godzinach pracy komisji.

Informacje znajdziesz także w zakładach Kwalifikacja wojskowa i Sprawy obronne.

Sprawdź lokalizację na mapie