null

Sprawdź co załatwisz w urzędzie – zniesienie kolejnych ograniczeń

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Od 18 maja 2020 r. znoszone są kolejne ograniczenia związane z funkcjonowaniem Urzędu Dzielnicy Wola w okresie epidemii koronawirusa. Obsługiwane są wszystkie sprawy, natomiast obowiązuje nas reżim sanitarny. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące zasad obsługi, które zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom oraz pracownikom Urzędu Dzielnicy Wola. WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Od 18 maja 2020 r. w Urzędzie Dzielnicy Wola przy al. Solidarności 90 załatwisz sprawy z zakresu:
 1. Ewidencji ludności
 2. Dowodów osobistych
 3. Rejestracji pojazdów
 4. Praw jazdy
 5. Wydawania innych dokumentów komunikacyjnych
 6. Spraw lokalowych
 7. Nieruchomości i geodezji
 8. Architektury i infrastruktury
 9. Ochrony środowiska
 10. Świadczeń i Karty Dużej Rodziny
 11. Karty Warszawiaka
 12. Gospodarki odpadami
Przyjmowane są tylko osoby po uprzednim umówieniu wizyty: Dowody osobiste, ewidencja ludności – tel. 22 443 59 73 Prawa jazdy – tel. 22 443 59 68 Rejestracja pojazdów – tel. 22 443 59 51 Sprawy lokalowe, nieruchomości i geodezja, architektura i infrastruktura, ochrona środowiska, świadczenia, Karta Dużej Rodziny, Karta Warszawiaka, gospodarka odpadami – tel. 22 443 59 26 lub rezerwacje.um.warszawa.pl Zachęcamy do załatwiania spraw urzędowych przez internet. Szczegółowe informacje: https://wola.waw.pl/2020/03/12/zalatw-sprawe-w-urzedzie-bez-wychodzenia-z-domu/ Kancelaria (tylko złożenie pisma) będzie funkcjonowała na dotychczasowych zasadach bez konieczności umawiania. NOWE ZASADY OBSŁUGI
 1. Zakaz wstępu do budynku Urzędu Dzielnicy Wola przy al. Solidarności 90 z wyłączeniem miejsca obsługi;
 2. W poniedziałki Wydział Obsługi Mieszkańców czynny w godz. 8:00–16:00
 3. Płatności dokonywać można tylko we wpłatomatach – nie można płacić gotówką;
 4. Nadal nie są wydawane numerki;
 5. Na sali obsługi mogą przebywać jedynie osoby aktualnie obsługiwane;
 6. Pozostałe osoby oczekują w kolejce na zewnątrz budynku zachowując bezpieczny odstęp 1,5 metra;
Od 18 maja 2020 r. w Urzędzie Dzielnicy Wola przy ul. Syreny 18 wszystkie sprawy załatwisz po uprzednim umówienie wizyty przez telefon. 22 443 57 39 22 32 56 628 E-MAIL: sz.wola@um.warszawa.pl Zakres spraw:
 1. Świadczenie wychowawcze (500+)
 2. Świadczenie dobry start (300+)
 3. Jednorazowe świadczenie „Za życiem”
 4. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego
 5. Świadczenie pielęgnacyjne
 6. Zasiłek dla opiekuna
 7. Zasiłek pielęgnacyjny
 8. Specjalny zasiłek opiekuńczy
 9. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
 10. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 11. Świadczenie rodzicielskie
 12. Dłużnicy alimentacyjni
Zasady obsługi:
 • Bez uprzedniego umówienia możliwe będzie składanie pism i wniosków
 • Numerki nie są wydawane
 • Na sali obsługi mogą przebywać jedynie osoby aktualnie obsługiwane
 • Pozostałe osoby oczekują w kolejce na zewnątrz budynku zachowując bezpieczny odstęp 1,5m
PRZEDSIĘBIORCY
 1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Od 18 maja 2020 r. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa klientów w Urzędzie Dzielnicy Wola przy ul. Żelaznej 99 w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zapraszamy klientów wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie: 22 443-57-02 22 443-57-04 22 443-57-06 22 443-57-07 lub elektronicznie: dg.wola@um.warszawa.pl Bez uprzedniego umówienia możliwe będzie składanie pism i wniosków (za potwierdzeniem wpływu) w Wydziale Obsługi Mieszkańców przy al. Solidarności 90. Nadal niemożliwe będzie dokonywanie płatności gotówką w kasach Urzędu – przyjmowane będą wyłącznie płatności kartą. Możliwe jest także wnoszenie opłat przelewem lub poprzez inne formy płatności elektronicznej lub zdalnej.
 1. Obsługa wniosków CEIDG
Od 18 maja 2020 r. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa wniosków CEIDG w Urzędzie Dzielnicy Wola przy ul. Żelaznej 99. Zapraszamy klientów wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie: 22 443-57-10 22 443-57-11 22 443-57-08 lub elektronicznie: dg.wola@um.warszawa.pl Wnioski CEIDG można przesyłać bezpośrednio do systemu CEIDG za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP lub podpisu elektronicznego poprzez stronę internetową www//ceidg.gov.pl URZĄD STANU CYWILNEGO przy al. Solidarności 90 – ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA Lista czynnych siedzib Urzędu Stanu Cywilnego (nie obowiązuje rejonizacja): ul. Falęcka 10 (Mokotów) ul. Grochowska 274 (Praga Południe) ul. Kłopotowskiego 1/3 (Praga Północ) ul. Andersa 5 (Śródmieście) ul. Kondratowicza 20 (Targówek) pl. Czerwca 1976 r. nr 1 (Ursus) al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (Ursynów) ul. Włókiennicza 54 (Wawer) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W sprawie podatku od nieruchomości należy kontaktować się z Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57. Tel. 22 443 09 00 lub 22 443 09 01. Płatność podatku tylko i wyłącznie z decyzją/wezwaniem. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności należy odwiedzić stronę http://www.um.warszawa.pl/przeksztalcenia Jeżeli Twój budynek jest na liście przekształconych to opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w roku 2020 nie ponosimy. Informacja zostanie przesłana do domu pocztą – listem poleconym. Jeżeli budynek widnieje jako nieruchomość nieprzekształcona należy wnieść opłatę w takiej samej wysokości co w zeszłym roku i na ten sam numer konta.  

Załączniki: