null

SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU ERASMUS+ "BLOSSOMING OUTDOORS" W RUMUNII

Drukuj otwiera się w nowej karcie

SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU ERASMUS+ „BLOSSOMING OUTDOORS” W RUMUNII

Od 2 do 5 października br. nauczyciele Przedszkoli nr 124 i nr 237 im. Warszawskiej Syrenki, brali udział w spotkaniu partnerów projektu Erasmus+ „Blossoming Outdoors” w Rumunii. Partnerskie szkoły i przedszkola w Buciumeni oraz Corbii Mari przedstawiły system edukacyjny Rumunii oraz zaprezentowały sposoby pracy z dziećmi w ramach realizacji projektu. Celem spotkania było także zapoznanie uczestników z kulturą i historią goszczącego kraju. Partnerzy projektu wymienili doświadczenia w zakresie dotychczasowych zadań projektowych – realizacją zajęć rozwijających kompetencje społeczne oraz emocjonalne dzieci w oparciu o metody wykorzystywane w zajęciach outdoorowych. Ustalono także dalsze kierunki działań projektowych – zabawy matematyczne i rozwijające umiejętność logicznego myślenia. Ewaluacja tych działań odbędzie się podczas kolejnego – ostatniego już w ramach projektu spotkania, które odbędzie się latem w 2020 r. w Walii

.